mgr Agnieszka Mroczkowska

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 315
Telefon: (+48) 42 665 59 61
Poczta: agnieszka.mroczkowska@uni.lodz.eu

Zainteresowania badawcze

 • Paleoekologia Chironomidae
 • Paleoekologia ladocera
 • Paleoklimatologia
 • Paleolimnologia

Przebieg pracy zawodowej

Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach zakończonych wydaniem certyfikatu:

 • Warsztaty
  • Warsztaty“Subfossil Cladocera Introductory Workshop”, Warszawa (12-13.01.2017)
  • Warsztaty “Central European Lowland charcoal synthesis” Warszawa (20-22.02.2017)
  • Warsztaty z oznaczania subfosylnej fauny wioślarek (Cladocera) ING PAN (26-27.09.2016
  • Coleopteran course, Topic: Coleoptera in paleolimnology. Royal Holloway, University of London, Department of Geography, Quaternary Research, London (01.2016)
  • Chironomids and environmental change, Topic: Chironomidae in paleolimnology. Royal Holloway, University of London, Department of Geography,
  • Quaternary Research, London (01.2016)
  • Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji prac naukowych 3MT, 5-6.11.2016
  • Warsztaty “Non-pollen Palynomorphs” Warszawa (30-31.03.2017)
  • Międzynarodowa Ekspedycja Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu w roku 2016
  • Międzynarodowa Ekspedycja Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu w roku 2017
  • Konferencje
  • Agnieszka Mroczkowska, Piotr Kittel, Andrey Mazurkevich, Mateusz Płóciennik. Rozwój regionu Serteji (Wyżyna Smoleńska) w świetle badań paleoekologicznych. XXVII edycja Warsztatów Technik Prezentacji Naukowych OAK 25-29.10.2017, Spała, Polska. s. 26-29
  • Mroczkowska A., Kittel P., Płóciennik M., Mazurkevich A., Dolbunova E., Słowiński M., Gauthier E., Dolina rzeki Serteyki jako cenne źródło rekonstrukcji paleoekologicznych i archeologicznych. Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców - stan obecny i wyzwania przyszłości” VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy. Kraków, 20-22.10.2017
  • Mroczkowska A., Kittel P., Mazurkevich A., Płóciennik M., A preliminary paleoenvironmental reconstruction at the late Neolithic Serteya II site based on the subfossil Chironomidae. The X Geosymposium of Young Researchers “Silesia 2017”, Zabrze, 21-23.09.2017, .s 74.
  • Referat: A. Mroczkowska, P. Kittel. Rekonstrukcja warunków klimatycznych i siedliskowych stanowiska Serteya na podstawie badań paleoekologicznych. Seminarium Młodych Naukowców. Łódź 1.03.2017. Uniwersytet Łódzki.
  • A. Mroczkowska, P. Kittel, M. Płóciennik, M. Słowiński, A. Mazurkevich. „Rekonstrukcja warunków środowiskowych torfowiska kotłowego w regionie Serteji (Zachodnia Rosja) - wstępne wyniki. III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – Bioopen. Łódź 11-12.05.2017
  • A. Mroczkowska, É. Gauthier, P. Kittel, A. Mazurkevich, M. Kramkowski, M. Płóciennik, M. Słowiński. Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w rejonie Serteji (Zachodnia Rosja) na podstawie analiz paleoekologicznych. VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”. Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków 6-9.06.2017
  • A. Mroczkowska. Rekonstrukcje paleoklimatyczne na podstawie analizy subkopalnych Chironomidae na obszarze Szkocji. IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce-Badania i Rozwój. Gdańsk 28.11.2016.
  • A. Mroczkowska, P. Kittel, A. Mazurkevich, M. Płóciennik. Wstępna rekonstrukcja paleośrodowiskowa w rejonie Serteji (Wysoczyzna Smoleńska) na podstawie analizy składu subkopalnych Chironomidae. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, Wawrzkowizna 4-8 września 2017 r.
  • A. Mroczkowska, M. Słowiński, P. Kittel, A. Mazurkevich, K. Błaszczyk, E. Dolbunova, E. Gauthier, B. Kotrys, M. Kramkowski, M. Lamentowicz, D. Łuców, M. Płóciennik. Ostatnie 1000 lat rozwoju paleoekologicznego torfowiska kotłowego w Serteya’i (zachodnia Rosja). VII Sesja Paleolimnologiczna. Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych. Warszawa 30-31.03.2017. ING PAN w Warszawie
  • A. Mroczkowska, P. Kittel, M. Płóciennik, A. Mazurkevich. A preliminary paleoenvironmental reconstruction at the late Neolithic Serteya II site based on the subfossil Chironomidae. The 10th Geosymposium for Young Researchers. 21-23.09.2017. „Guido” Mine Zabrze
  • P. Kittel, A. Mazurkevich, K. Błaszczyk, E. Dolbunova, É. Gauthier, B. Kotrys, M. Kramkowski, M. Lamentowicz, D. Łuców, A. Mroczkowska, M. Płóciennik, M. Słowiński. Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region = П. Киттель, А. Мазуркевич, К. Блащик, Е. Долбунова, Е. Готье, Б. Котрыс, М. Крамковский, М. Ляментович, Д. Луцув, А. Мрочковская, М. Плуценник, М. Словиньский. - Палеоэкологическая история последних 1000 лет торфянико вой котловины в Сертейском регионе. 26-28.04.2017 Санкт-Петербург (ИИМК РАН, МАЭ РАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ, CГCПУ)
  • П. Киттел, Мазуркевич А., Блащик К., Долбунова Е., Готье Е., Котри Б., Крамковски М., Ламентович М., Лукув Д., Мрочковска А., Плученник M., Словински M. – Исследовательский проект: палеоэкологическая история последних 1000 лет по данным изучения торфяников Сертейской котловины. 20-23.04.2017 Санкт-Петербург (РГПУ, ИВПС РАН, ИО РАН, РГО) Ежегодная международная научно-практическая конференция LXХ Герценовские чтения «География: развитие науки и образования»
  • R. Timma, I. Matthews, A. Palmer, I. Candy, A. Abrook, S. Brooks, D. Mass, A. Milner, A. Mroczkowska, D. Sachse. Refining the age of early Holocene climatc perturbations using high resolution tephrochronologies: preliminary data from Quoyloo Meadow, Scotland. Open Workshop & Conference Aberystwyth University,6-9th June 2017
 • Udział w projektach badawczych

  • Projekt pt.: „Wpływ katastroficznych odlesień na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich”, Kierownik Michał Słowiński. Nr: UMO-2015/17/B/ST10/03430
  • Projekt pt.: „Badania paleoekologiczne oraz relacje człowiek- środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna)”, kierownik dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, nr: 2016/21/B/ST10/02359
  • Projekt pt. Zmiany koncentracji izotopu węgla 14C w biosferze w młodszym dryasie w świetle pomiarów rocznych przyrostów subfosylnych sosen z Koźmina, kierownik prof. dr hab. inż. Marek Antoni Krąpiec, nr: 2013/09/B/ST10/02249
  • Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu, kierownik: dr hab. Piotr Krzysztof Kittel, nr: 2017/25/B/HS3/00274

  Praca na rzecz popularyzacji nauki

  • Wykład: „Tropem osadników Zachdoniej Rosji okiem paleontologa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17.05.2017
  • XVII Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki. Piknik Naukowy - organizacja stanowiska WNG UŁ pt. „Tajemnice świata”
  • Wykład: „Twardogowi zdobywcy globu- Chironomidae” – obchody V Światowego Dnia Muchówki. Łódzki Oddział PTE
  • Tucholskich" - nagroda indywidualna trzeciego stopnia (2006)

  Wybrane publikacje

  • 2017
   • A. Mroczkowska, P. Kittel. 2017. Zastosowanie subfosylnych szczątków bezkręgowców wodnych Chironomidae i Cladocera w rekonstrukcjach paleośrodowiskowych. [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. Nauki Przyrodnicze Część II, red. Naukowa M. Panfil. Poznań 2017. ISBN 978-83-65362-48-3. s. 90-96
   • A. Mazurkevich, E. Dolbunova, P. Kittel, J. Fassbender, Y. Maigrot, A. Mroczkowska, M. Płóciennik, J. Sikora, M. Słowiński, M. Sablin, I. Shirobokov., 2017 Multi-disciplinary research on the Neolithic pile-dwelling Serteya II site (Western Russia) and the landscape reconstruction . [w:] Nie tylko krzemień-not only flints. Księga pamiątkowa prof. Lucyny Domańskiej