Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 308
Telefon: (+48) 42 665 59 72, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: jacek.forysiak@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

Przebieg pracy zawodowej

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

Udział w projektach badawczych

Granty MNiSW

Prowadzone zajęcia

Wybrane publikacje

Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych