Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 304
Telefon: (+48) 42 665-59-64, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: lucyna.wachecka@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie naukowe

Uprawnienia zawodowe

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Udział w projektach badawczych

Badania własne UŁ

Granty KBN

Prowadzone prace magisterskie

Prowadzone zajęcia

Kierunek: geografia

Kierunek: turystyka i rekreacja

Praca na rzecz popularyzacji nauki

Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach zakończony wydaniem certyfikatu

Wybrane publikacje

Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych