Arkusze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 zrealizowane w Katedrze Badań Czwartorzędu

(w kolejności opublikowania przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie)
Lp. Nazwa i numer Arkusza Autorzy Arkusza / Objaśnień Rok wydania Arkusza / Objaśnień
1. Arkusz Pabianice (664) H. Klatkowa / H. Klatkowa 1985 / 1987
2. Arkusz Łask (663) H. Klatkowa / H. Klatkowa 1987 / 1988
3. Arkusz Warta (624) H. Klatkowa, M. Załoba / H. Klatkowa, M. Załoba 1992 / 1992
4. Arkusz Zgierz (590) H. Klatkowa, J. Kamiński, D. Szafrańska / H. Klatkowa 1995 / 1993
5. Arkusz Tuszyn (665) K. Turkowska, J. Wieczorkowska / K. Turkowska, J. Wieczorkowska 1999 / 1995
6. Arkusz Szadek (625) J. Czyż, J. Forysiak, H. Klatkowa / J. Czyż, J. Forysiak, H. Klatkowa 2007 / 2007
7. Arkusz Dobra (587) J. Czyż, J. Forysiak, J. Kamiński, H. Klatkowa / J. Czyż, J. Forysiak, J. Kamiński, H. Klatkowa 2009 / 2008
8. Arkusz Gostynin (481) M. Roman / M. Roman 2012/ 2011
9. Arkusz Uniejów (588) J. Forysiak / J. Forysiak w druku / w druku