dr hab. Danuta Dzieduszyńska, prof. UŁ

Kontakt

90-139 Łódź, Narutowicza 88
pokój 303
Telefon: (+48) 42 665-59-63, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: dadziedu@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia i paleogeografia
 • paleogeografia, paleoekologia i stratygrafia górnego plejstocenu
 • ewolucja rzeźby regionu łódzkiego

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie naukowe

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 • Od 2011 roku – członek Grupy Perybałtyckiej działającej w ramach Międzynarodowej Unii Badań Badań Czwartorzędu (INQUA Peribaltic Working Group) Group)

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • Nagroda dydaktyczna Dziekana WNG (2007)
 • Złota Odznaka UŁ (2003)

Udział w projektach badawczych

Badania własne UŁ

 • Ewolucja rzeźby regionu łódzkiego w kenozoiku; projekt zbiorowy; kierownik prof. dr hab. K. Turkowska (2005-2010)
 • Najmłodsze przekształcenia rzeźby w regionie łódzkim i ich rola w świetle wcześniejszych etapów morfogenezy; projekt zbiorowy; kierownik prof. dr hab. K. Turkowska (2004)

Granty KBN

 • Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska).Grant N N306 788240 (30 miesięcy, 2011-2013)
 • „Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska)”. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N306 788240 (2011-2013); wykonawca (kierownik: dr hab. Piotr Kittel)
 • „Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie”. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr UMO-2016/21/B/ST10/02451 (2017-2020); główny wykonawca (kierownik: dr hab. Joanna Petera-Zganiacz)

Prowadzone prace magisterskie

 • Pawlak Marta, 2012 - Zmiany odmorskiej linii brzegowej Półwyspu Helskiego na odcinku Władysławowo-Jastarnia
 • Pałowski michał, 2012 - Sytuacja topograficzna osadów interglacjału wielkiego w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego

Prowadzone prace licencjackie

 • Grzelak Krzysztof, 2012 - Strefa krawędziowa Wyzyny Łódzkiej a warunki uprawiania sportów zimowych na pzrykładzie Malinki

Prowadzone zajęcia

 • Studia I stopnia – licencjackie:
  • Geomorfologia, wykład
  • Geomorfologia, ćwiczenia
  • Geografia Polski Środkowej, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe
  • Podstawy kartografii i topografii, ćwiczenia
  • Ćwiczenia regionalne terenowe "Wybrzeża i Pobrzeża"
  • Ćwiczenia terenowe z geologii i geomorfologii,
 • Studia II stopnia – magisterskie:
  • Pracownia magisterska
  • Geologia kenozoiku, ćwiczenia
  • Metody badań paleośrodowiskowych, ćwiczenia

Praca na rzecz popularyzacji nauki

 • XII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 16-23 kwietnia 2012 r.
 • O czym szumią sosny sprzed 12 000 lat? (wykład)
 • Lapońskie impresje (wernisaż wystawy)
 • Konsultacja merytoryczna mapy "Obiekty geoturystyczne regionu łodzkiego" w skali 1 : 260 000 wydana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w 2012 roku

Wybrane publikacje

 • Publikacje dostępne on-line
 • 2018
  • Dzieduszyńska D.A., Petera-Zganiacz J. 2018. Small-scale geologic evidence for Vistulian decline cooling periods: case studies from the Łódź Region (Central Poland). Bulletin of the Geological Society of Finland, : 41-54.
  • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Forysiak J., Milecka K., Obremska M., Słowiński M., Okupny D., Twardy J. 2018. Abiotyczne determinanty zapisu szaty roślinnej w młodszym dryasie. W: A. Kostrzewski, A. Stach, M., Majewski (red.) “Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych”, t. VII. IGiG UAM, Poznań: 159-163.
  • Dzieduszyńska D.A. w druku. Timing of environmental changes of the Weichselian decline (18.0-11.5 ka cal BP) using frequency distribution of 14C dates for the Łódź region, Central Poland. Quaternary International http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.012
  • Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Twardy J., Dzieduszyńska D.A., Okupny D., Forysiak J., Rzepecki S. w druku. Environmental conditions as a key factor in the functioning of wells at a settlement from the Roman period of the Iron Age. Quaternary International, DOI 10.1016/j.quaint.2017.08.046
 • 2017
  • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D. 2017. Palaeoenvironmental Proxies for Permafrost Presence During the Younger Dryas, Central Poland. Permafrost and Periglacial Processes 28,4: 726-740. DOI:10.1002/ppp.1956
  • Dzieduszyńska D. 2017. Przydatność zbioru dat radiowęglowych do rekonstrukcji zmian w środowisku schyłku vistulianu Polski Środkowej. Acta Geographica Lodziensia 106: 117-127. DOI 10.26485/AGL/2017/106/9
 • 2016
  • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J. 2016. Znaczenie torfowisk dla wnioskowania o reaktywacji zmarzliny w młodszym dryasie. Acta Geographica Lodziensia 105: 81-91.
  • Dzieduszyńska D. 2016. Znaczenie zimnych okresów późnego vistulianu w rozwoju rzeźby regionu łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographia Physica 15: 17-23.
  • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J. 2016. Problemy paleogeografii regionu łódzkiego. Relacja z konferencji INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium, 2-8 listopada 2015. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 15: 79-85.
 • 2015
  • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J., Pawłowski D., Płóciennik M., Lutyńska M., Kittel P. 2015. Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland). Quaternary International 386: 55-69. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.074
  • Dzieduszyńska D., Forysiak J. 2015. The Late Glacial organic sediments in palaeogeographical reconstructions (cases of the Łódź region). Bulletin of Geography. Physical Geography Series 8: 47-57.
  • Płaza D.K., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J. 2015. Late Paleolithic settlement in palaeogeographical context of the river valleys in the Koło Basin (Central Poland). Quaternary International 370: 40-54.
 • 2014
  • Dzieduszyńska D.A., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S.J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D.K., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Twardy J. 2014. Environmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian. Quaternary International 324: 99-114. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.017
  • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Kittel P., Moska P., Adamiec G. 2014. Optical dating and sedimentary record from the terrace depositional profile of the Warta River (Central Poland). Geochronometria 41(4): 361-368. DOI 10.2478/s13386-013-0173-y
  • Fejfer M., Zborowska M., Adamek O., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2014. Properties and dimensional stability of 12 500-year-old subfossil pine wood. Drewno 57, 193: 81-95.
  • Roman M., Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J. 2014. Łódź Region and its northern vicinity under Vistulian Glaciation conditions. Quaestiones Geographicae 33(3): 149-157.
  • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Roman M., Wachecka-Kotkowska L. 2014. Glacial-interglacial cycles in Central Poland in the Łódź University scientific achievements. W: E. Kobojek, T. Marszał (red.) Origin of relief of Central Poland and its anthropogenic transformation. Łódź University Press: 29-56.
  • Dzieduszyńska D., Twardy J. 2014. Ogólna charakterystyka stanowiska Koźmin Las. Acta Geographica Lodziensia 102: 11-21.
  • Dzieduszyńska D. 2014. Zmiany środowiska u schyłku vistulianu w Polsce Środkowej w świetle badań w stanowisku Koźmin Las. Acta Geographica Lodziensia 102: 97-106.
  • 2013
   • Dzieduszyńska D., Forysiak J. 2013. Sygnały zmian klimatycznych późnego vistulianu w archiwach biogenicznych regionu łódzkiego. Acta Geographica Lodziensia 101: 37-48.
   • Dzieduszyńska D. 2013. Stan wiedzy o późnym vistulianie w regionie łódzkim. Acta Geographica Lodziensia 101: 25-36.
   • Dzieduszyńska D. 2013. Archiwum zmian środowiska naturalnego okresu przełomu plejstocen-holocen w basenie uniejowskim. Biuletyn Uniejowski 2: 39-52.
  • 2012
   • Paleogeograficzne elementy rozwoju doliny Warty w Kotlinie Kolskiej w świetle badań w stanowisku „Koźmin Las”. Acta Geographica Lodziensia, 100; 35-49.(współautor: Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J.)
   • Geologic position of the Younger Dryas subfossil forest in the Warta River Valley, central Poland. Bulletin of the Geological Society of Finland, vol. 84, s. 69-79. (współautorka: J. Petera- Zganiacz)
   • Badania „kopalnego lasu” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska), Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 14., Zeszyt 1 (30), s. 238-245. (współautorzy: P. Kittel, J. Petera-Zganiacz, J. Twardy, M. Krąpiec, S. Bijak, K. Bronisz, M. Zasada, D. Płaza)
   • Basen Uniejowski – historia i stan badań paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim. Biuletyn Uniejowski, tom 1, s. 198-203. (współautor: P. Kittel)
  • 2011
   • Local evidence of landform evolution vs. global changes – a case of Younger Dryas study in the Upper Ner valley system, Central Poland. Geographica Polonica. Vol. 84, Special Issue Part 1, 2011, s. 147-162. (współautor: K. Turkowska)
   • Ochłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim. Acta Geographica Lodziensia, nr 98, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011, 104 s.
   • The age of the subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley (Central Poland) based on 14C dating. Geochronometria 38 (4) 2011, 334-340. (współautorzy: J. Petera-Zganiacz, M. Krąpiec)
  • 2007
   • Palinologiczne świadectwo ochłodzenia w młodszym dryasie. Acta Geographica Lodziensia, 93, s. 29-42.
   • Wymowa paleogeograficzna horyzontu kopalnych pni w osadach późnego vistulianu. Acta Geographica Lodziensia, 93, s. 57-66. (współautorka: J. Petera)
  • 1996
   • Deformacja glacitektoniczna w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica,1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 229-235.
  • 1995
   • Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, ark. Zgierz. Państwowy Instytut Geologiczny, (współautorzy: H. Klatkowa, J. Kamiński)

  Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

  • 2018
   • Dzieduszyńska D., Forysiak J., Obremska M., Zawisza E., Gałka M. 2018.Początek akumulacji biogenicznej u schyłku vistulianu na Niżu Polskim. IX Sesja Paleolimnologiczna „Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski”. Kraków, 15–16 marca 2018.
   • Dzieduszyńska D., Forysiak J., Obremska M., Okupny D., Petera-Zganiacz J., Słowiński M., Twardy J. 2018. Młodszy dryas w stanowisku Ługi (Kotlina Sieradzka). IX Sesja Paleolimnologiczna „Dynamika zmian klimatycznych w czwartorzędzie oraz granica późny glacjał/holocen w osadach biogenicznych południowej Polski”. Kraków, 15–16 marca 2018.
   • Dzieduszyńska D., Forysiak J. 2018. Chronostratygrafia późnego vistulianu w Polsce Środkowej i próba korelacji z etapami deglacjacji lądolodu vistuliańskiego. XXV Konferencja Naukowa Stratygrafia plejstocenu Polski “Plejstocen Gór Świętokrzyskich”. Huta Szklana, 3-7 września 2018 r.: 82-83.
   • Dzieduszyńska D., Petera-Zgniacz J., Forysiak J., Twardy J., Milecka K., Obremska M., Słowiński M., Okupny D. 2018. Geomorfologiczne uwarunkowania młodszodryasowego zapisu paleobotanicznego w regionie łódzkim. XXV Konferencja Naukowa Stratygrafia plejstocenu Polski “Plejstocen Gór Świętokrzyskich”. Huta Szklana, 3-7 września 2018 r.: 156-157.
  • 2017
   • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J. 2017. Small-scale and morphogenetic evidence of the Lateglacial coolings. Excursion guide and abstracts of the INQUA Peribaltic Group Meeting and Excursion “From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia”, 20–25 August 2017, Geological Survey of Finland, Rovaniemi: 98-99.
   • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D. 2017. Morphogenetic processes as determinants of vegetation patterns under impact of the Younger Dryas global climatic changes – main objectives of the research project. Excursion guide and abstracts of the INQUA Peribaltic Group Meeting and Excursion “From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia”, 20–25 August 2017, Geological Survey of Finland, Rovaniemi: 136-137.
   • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Roman M. 2017. Zapis środowiska glacjalnego i peryglacjalnego w osadach vistuliańskich w regionie łódzkim. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”. 4–8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa: 96.
   • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Milecka K., Obremska M., Okupny D., Słowiński M., Twardy J. 2017. Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie – założenia projektu. VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, Kraków, 6–9 czerwca 2017 r.: 10-11.
  • 2016
   • Dzieduszyńska D., Kittel P., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2016. Kwiatków site: Mid-Warta River valley evolution. Fluvial Archives Group Biennal Meeting “Evolution of river valleys in Central Europe”. Field Guide, Kielce-Suchedniów: 30-35.
   • Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Dzieduszyńska D., Forysiak J., Twardy J., Rzepecki S., Okupny D. 2016. Palaeogeographical properties conditioning the construction and utilization of wells from the Roman Period in the Kwiatków site. INQUA Peribaltic working group meeting “Quaternary Geology of North-Central Poland: from the Baltic coast to the LGM limit”. Conference book, 28.08.–02.09.2016, Władysławowo: 24.
   • Dzieduszyńska D. 2016. Timing of environmental changes during the decline of the Vistulian (18–11.5 ka cal BP) using frequency distribution of radiocarbon dates for the Łódź Region, Central Poland. INQUA Peribaltic working group meeting “Quaternary Geology of North-Central Poland: from the Baltic coast to the LGM limit”. Conference book, 28.08.–02.09.2016, Władysławowo: 22.
  • 2015
   • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Roman M. 2015. Last Glacial stage reflected in sedimentary successions of the Łódź Region (Central Poland). INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium “Quaternary Geology and Modern Questions”. The Netherlands, November 2–8, 2015, Province House, Assen.
   • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Okupny D., Obremska M. 2015. Dynamics of the Younger Dryas vegetation changes in Central Poland. INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium “Quaternary Geology and Modern Questions”. The Netherlands, November 2–8, 2015, Province House, Assen.
   • Dzieduszyńska D. 2015. Weichselian decline reflected in frequency distributions of 14C dates (Łódź region, central Poland). INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium “Quaternary Geology and Modern Questions”. The Netherlands, November 2–8, 2015, Province House, Assen.
   • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D. 2015. Younger Dryas periglacial structures. INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium “Quaternary Geology and Modern Questions”. The Netherlands, November 2–8, 2015, Province House, Assen.
   • Dzieduszyńska D., Forysiak J. 2015. Zimne fazy późnego vistulianu. VI Sesja Paleolimnologiczna. Łódź, 24–25.03 2015 r.
   • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Korzeń K., Stachowicz-Rybka R., Twardy J. 2015. Stanowisko Koźmin Las. Obraz palinologiczny i makroszczątkowy osadów zawierających pozostałości kopalnego lasu z młodszego dryasu. W: D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.) VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź, 10–12 czerwca 2015 r.: 90-95.
   • Dzieduszyńska D., Trzeciak P. 2015. Stan środowiska schyłku vistulianu po podstawie rozkładu częstości dat 14C z regionu łódzkiego. W: D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.) VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź, 10–12 czerwca 2015 r.: 20-21.
   • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J. 2015. Dynamika zmian roślinności w Polsce Środkowej w młodszym dryasie. W: D. Dzieduszyńska, M. Roman (red.) VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”, Łódź, 10–12 czerwca 2015 r.: 18-19.
  • 2014
   • Jankowski M., Budek A., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Kittel P., Twardy J. 2014. Site Koźmin-Las. Paleosol sequence and remnants of the Weichselian Late Glacial forest in alluvial sediments of the Koło Basin. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP) “Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution”, 1–6 September 2014, Toruń, Poland: 30-33.
   • Twardy J., Rzepecki S., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J. 2014. Warunki budowy i funkcjonowania studni z okresu wpływów rzymskich na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Kwiatkowie, st. 1, gmina Brudzew (Kotlina Kolska). VIII Sympozjum SAS „Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego”. Środowisko i kultura, tom 10. Łódź–Łęczyca, 22–25 września 2014 r.: 105-108.
   • Dzieduszyńska D., Forysiak J. 2014. Znaczenie późnovistuliańskich sekwencji osadów organicznych dla interpretacji paleogeograficznych w obszarach ekstraglacjalnych (na przykładach z regionu łódzkiego). X Zjazd Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne ich morfogeneza teraźniejszość przyszłość”. Toruń, 16–19 września 2014 r.: 36-37.
  • 2013
   • Wachecka-Kotkowska L., Dzieduszyńska D. 2013. The main geotouristic objects in the Lodz region (Central Poland). 8th International conference (AIG) on Geomorphology. Abstracts volume. Paris – 2013, 27–31 august: 1177.
   • Płaza D.K., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2013. Late Palaeolithic settlement on the background of palaeogeography of the Warta river valley in the Koło Basin. W: T. Kalicki, J. Krupa (eds) Abstract book and field guide “Geoarchaeology of river valleys”, 13–15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), Kielce: 102-106.
   • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Adamiec G., Moska P. 2013. Results of isotope age determination of the mineral and organic deposits (sequence) of the river Warta (Central Poland). W: N. Piotrowska (ed.) Abstracts & Programme 11th International Conference "Methods of absolute chronology", 15–18th May 2013, Podlesice, Poland, Gliwice/Podlesice: 104.
   • Jankowski M., Budek A., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2013. Paleopedological interpretation of the soil sequence and buried forest remains at the Koźmin Las site in Central Poland. W: M.A. Bronnikova, S.A. Sycheva, A.O. Makeev (eds) "Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives" Materials of the XIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), Kursk, Russia August 10–15, 2013, Moscow, Kursk: 27.
   • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J. 2013. Palaeolandscape of the Younger Dryas in Central Poland.”Palaeolandscape from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania”. Abstracts of International Field Symposium. June, 25–30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania: 32.
  • 2012
   • Badania kopalnego lasu ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska), Streszczenia referatów i posterów. Materiały I Konferencji Dendrochronologów Polskich, Rogów, 10-12 lutego 2012. Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauk o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 27. (Współautorzy: J. Petera-Zganiacz, S. Bijak, M. Krąpiec, P. Kittel, D. Płaza, J. Twardy, M. Zasada)
   • Stanowisko 1. Koźmin Las. Rozwój rzeźby doliny Warty a czynniki warunkujące funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w późnym vistulianie , Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r., s. 97-104. (współautorzy: P. Kittel, K. Korzeń, M. Krąpiec, D. Okupny, D. Pawłowski, J. Petera-Zganiacz, R. Stachowicz-Rybka, J. Twardy)
   • Research of fossil forest from the Weichselian decline in the Warta River valley (Central Poland) Bronikova M., Panin A. (eds.), Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism. Interantional conference held in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, Extended abstracts. Moscow-Smolensk. “Universum”, s. 143-145. (współautorzy: P. Kittel, J. Petera-Zganiacz, J. Twardy, M. Krapiec, Sz. Bijak, K .Bronisz, M. Zasada, D. Płaza)
   • Palaeogeography of the Warta river valley (Central Poland) of the Late Weichselian. Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Worshop, Saitn-Petersburg, SPbSU, 9-17 September, Saitn-Petersburg, s. 418-420. (Co-authors: P. Kittel, J. Petera-Zganiacz, K. Korzeń, M. Krąpiec, D. Pawłowski, J. Twardy)
   • New possibilities for the 230Th/U method in dating buried travertine and wood. Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Worshop, Saitn-Petersburg, SPbSU, 9-17 September, Saitn-Petersburg, s. 437-439. (Co-authors: V. Kuznetsov, F. Maksimom, M. Nikitin, S. Laukhin, J. Petera-Zganiacz)
  • 2011
   • Koncepcja „Mapy geoturystycznej województwa łódzkiego”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „ Geoparki – Georóżnorodność - Geoturystyka” dedykowana Profesorowi Marianowi Harasimiukowi z okazji jubileuszu pracy naukowej. Lublin, 06.06. – 08.06.2011 r., Instytut Nauk o Ziemi UMCS, s. 88-89. (współautorzy: L. Wachecka-Kotkowska, I. Manios)
   • Projekt badań kopalnego lasu z okresu późnego vistulianu na stanowisku Koźmin (Kotlina Kolska, środkowa Polska). P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011 r., Wyd. PIG-PIB, s. 63. (współautorzy: P. Kittel, S. Bijak, M. Krąpiec, J. Petera-Zganiacz, D. Płaza, J. Twardy, M. Zasada)
   • The Younger Dryas subfossil forest (Central Poland). P. Johansson, J. Pekka Lunkka, P. Sarala (ed.), INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion - Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas end Moraine Zone, Rovaniemi, Finland 12-17 June 2011, p. 90-91. (współautor: J. Petera-Zganiacz)
   • Warunki funkcjonowania i zaniku późnovistuliańskiego torfowiska w dolinie Warty (stanowisko Koźmin, Kotlina Kolska). Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty naukowe, Wawrzkowizna, 1-3 czerwca 2011, s. 82. (współautorzy: J. Petera-Zganiacz, S. Bijak, P. Kittel, M. Krąpiec, D. Płaza, J. Twardy, M. Zasada)
   • Wstępne wyniki badań nad późnovistuliańskim kopalnym lasem w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). IX Zjazd Geomorfologów Polskich nt. „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20-22.09.2011 r. Streszczenia, s. 82. (współautorzy: P. Kittel, S. Bijak, M. Krąpiec, J. Petera-Zganiacz, D. Płaza, J. Twardy, M. Zasada)
  • 2010
   • Subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley based on 14C dating (Middle Poland). 10th International Conference "Methods of Absolute Chronology". 22-25.04.2010, Gliwice, Poland: 80. (wspólnie z: J. Petera-Zganiacz)
  • 2006
   • Osadnictwo w środowisku naturalnym młodszego dryasu w środkowej Polsce. [W:] II Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa". Streszczenia referatów, komunikatów, posterów. Łódź, 27.09.-29.09.2006, s. 91-92. (współautorzy: J. Petera, P. Papiernik)