dr hab. Piotr Kittel

Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 303
Telefon: (+48) 42 665-59-63, faks: (+48) 42 665-59-61
Poczta: pkittel@geo.uni.lodz.pl; pkittel@wp.pl

Zainteresowania badawcze

 • geoarcheologia,
 • geomorfologia,
 • paleogeografia (ze szczególnym uwzględnieniem holocenu),
 • środowiskowe uwarunkowania rozwoju osadnictwa

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie naukowe

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Uprawnienia zawodowe

 • Uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych Nr aplikacji WUOZ – 632/13/07 (od 2007)

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • Nagroda dydaktyczna Dziekana WNG (2007)
 • Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2005 - za książkę "Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich" - nagroda indywidualna trzeciego stopnia (2006)

Udział w projektach badawczych

Badania własne UŁ

 • Ewolucja rzeźby regionu łódzkiego w kenzoiku; projekt zespołowy, kierownik tematu: K. Turkowska (2005-2010)

Granty KBN

2011/03/N/HS3/01151 - wykonawca
Człowiek a wahania klimatyczne: Strategie adaptacyjne późnych społeczności prekolumbijskich na terenie Lomas de Lachay i Lomas de Iguanil (lata 2012-2015)
2013/09/B/ST10/02249 - wykonawca
Zmiany koncentracji izotopu węgla 14C w biosferze w młodszym dryasie w świetle pomiarów rocznych przyrostów subfosylnych sosen z Koźmina (lata 2014-2017)
2013/11/B/HS3/03785 - kierownik
Uwarunkowania środowiskowe rozwoju średniowiecznego ośrodka grodowego w Rozprzy w Polsce Środkowej w świetle badań multidyscyplinarnych (lata 2014-2017)
5 H01H 040 21 – kierownik
Podłoże przyrodnicze rozwoju osadnictwa pradziejowego na obszarze Pojezierza Kaszubskiego i Borów Tucholskich (lata 2001-2003)
1 H01H 023 27 – wykonawca
Osadnictwo grodowe księstwa gdańskiego (lata 2004-2007)
2 P04E 022 28 – wykonawca
Zmiany środowiska przyrodniczego Wzniesień Łódzkich w vistulianie i holocenie w świetle interdyscyplinarnych badań paleoekologicznych torfowiska "Żabieniec" (lata 2005-2008)
1 H01H 025 30 - kierownik
Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa i wpływ aktywności ludzkiej na elementy środowiska przyrodniczego w dolinie środkowego Neru (lata 2006-2008)
1 H01H 025 30 - wykonawca
Osadnictwo pradziejowe mikroregionu Leśno w świetle badań archeologicznych, antropologicznych, geomorfologicznych i paleoekologicznych (lata 2006-2008)
N N306 276735 - wykonawca
Geneza i ewolucja torfowisk dolinowych środkowej Polski i ich antropogeniczne przekształcenia (lata 2009-2011)
N N306 788240 - kierownik
Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska) (lata 2011-2013)

Granty MKiDN:

 • Kontynuacja badań nieinwazyjnych grodzisk Polski Centralnej dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2014, Numer zadania: 04962/14, termin realizacji: 2014 r. (Kierownik Jerzy Sikora, Instytut Archeologii UŁ, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi)
 • Opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań archeologicznych zespołu osadniczego z XI-XII w. w Węgrach dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2014, Numer zadania: 03011/14, termin realizacji: 2014-15 r. (Kierownik dr Sławomir Wadyl, Muzeum Zamkowe w Malborku)
 • Opracowanie materiałów ze stanowiska 3a-c Lutomiersk - Koziówki” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2011, Numer wniosku: 1080/11, termin realizacji: 2011-2012 r. (kierownik Błażej Muzolf, MAiE w Łodzi)
 • „Badania nieinwazyjne w rejonie jeziora Ostrowite” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2012, Numer SZPON: 04094/12, termin realizacji: 2012 r. (kierownik Jerzy Sikora, IA UŁ, SNAP Oddział w Łodzi)
 • „Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2013, Numer zadania: 01750/13, termin realizacji: 2013 r. (kierownik Piotr Papiernik, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)
 • „Badania nieinwazyjne osadnictwa grodowego Polski Centralnej” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe” 5 priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych” - edycja 2013, Numer zadania: 01619/13, termin realizacji: 2013 r. (kierownik Jerzy Sikora, IA UŁ, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi)

Prowadzone zajęcia

Kierunek: geografia

 • Studia I stopnia – licencjackie:
  • Geomorfologia, ćwiczenia
  • Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej – geomorfologia
  • Podstawy paleogeografii, wykład
  • Geografia Polski środkowej, wykład kursowy, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe
  • Fotointerpretacja i teledetekcja, ćwiczenia
  • Podstawy fotointerpretacji i teledetekcji, ćwiczenia
  • Ćwiczenia terenowe z kartografii
  • Kierunki antropopresji na wybrane elementy środowiska, wykład fakultatywny
  • Geology and Palaeogeography of Pleistocene, wykład
  • Lithologic ang Geomorphologic Conditions of Ancient Settlement in Poland, wykład
 • Studia II stopnia – magisterskie:
  • Wykład monograficzny
  • Seminarium magisterskie
  • Ewolucja środowiska przyrodniczego i kulturowego Ziemi, wykład
  • Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, ćwiczenia terenowe

Kierunek: gospodarka przestrzenna

 • Studia I stopnia – licencjackie:
  • Przyrodnicze podstawy gospodarowania, ćwiczenia
  • Przyrodnicze podstawy gospodarowania, ćwiczenia terenowe
  • Ćwiczenia terenowe regionalne II - Gospodarka przestrzenna na Nizinach Polskich - ćwiczenia terenowe

Kierunek: archeologia, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

 • Studia I stopnia – licencjackie:
  • Archeologia środowiskowa, konwersatorium
  • Kurs specjalistyczny - Metody przyrodnicze w badaniach przeszłości człowieka, konwersatorium

Praca na rzecz popularyzacji nauki

 • Wystawy "Antarktyka - życie wśród lodu". Głowno - Łódź - Zgierz - Łęczyca - Kutno - Żyrardów - Sochaczew - Opoczno - Tomaszów Mazowiecki - Radomsko - Zduńska Wola (1999-2004)
 • Prelekcje "Antarktyka - życie wśród lodu". Wygłoszonych około 50 referatów towarzyszących wystawie (1999-2004)

Wybrane publikacje

 • 2016
  • KITTEL P., Płóciennik M., Borówka R.K., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Cywa K. 2016. Early Holocene hydrology and environments of the Ner River (Poland), Quaternary Research, Volume 85, Issue 2, Pages 187-203, ISSN 0033-5894, http://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2015.12.006.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033589415001246)
  • Mueller-Bieniek A., KITTEL P., Muzolf B., Cywa K., Muzolf P. 2016. Plant macroremains from an early Neolithic site in eastern Kuyavia, central Poland. Acta Palaeobotanica, 56(1), pp. 79-89. doi:10.1515/acpa-2016-0006
  • Babiński L., Fabisiak E., Dąbrowski H.P., KITTEL P. 2016. Study on dimensional stabilization of 12,500-year-old waterlogged subfossil Scots pine wood from the Koźmin Las site, Poland, Journal of Cultural Heritage, Available online 19 September 2016, ISSN 1296-2074, http://dx.doi.org/10.1016/j.culher.2016.08.002.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207416301595)
  • Słowiński M., Marcisz K., Płóciennik M., Obremska M., Pawłowski D., Okupny D., Słowińska S., Borówka R., KITTEL P., Forysiak J., Michczyńska D.J., Lamentowicz M. 2016. Drought as a stress driver of ecological changes in peatland - A palaeoecological study of peatland development between 3500 BCE and 200 BCE in central Poland, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Volume 461, Pages 272-291, ISSN 0031-0182, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.08.038.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018216304114)
  • Mazurkevich A., KITTEL P., Maigrot Y., Kulkova M., Kazakov E., Dolbunova E., Sablin M., Lyashkevich E., Regert M., Mazuy A., 2016. Landscape and natural resources use in the 3rd mill BC by pile-settlements’ dwellers in NW Russia, [in:] Agnė Žilinskaitė (ed.), 22th Annual Meeting of the EAA. 31st August – 4th September 2016 Vilnius, Abstracts. The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, p. 644-645, www.eaavilnius2016.lt.
  • Mazurkevich A., KITTEL P., Dolbunova E., Maigrot Y., Zaiceva G., 2016. Cultural layer formation, production and dwelling areas on pile-settlements of Upper Dvina region, [in:] Agnė Žilinskaitė (ed.), 22th Annual Meeting of the EAA. 31st August – 4th September 2016 Vilnius, Abstracts. The European Association of Archaeologists, Public Institution The Academy of Cultural Heritage, p. 655, www.eaavilnius2016.lt.
  • KITTEL P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Kalicki T., Kulkova M., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Zaitseva G. 2016. Evolution of lake basins in the Serteya region (Western Russia) in the context of Neolithic settlement’s development, [in:] S. Levina, R. Gorodnichev, I. Yadrikhinski, P. Davydova (eds.), Paleolimnology of Northern Eurasia. Experience, Methodology, Current Status: Proceedings of the International Conference. Yakutsk, 22-27 August, 2016. North-Eastern Federal University, Yakutsk, p. 13-15.
  • KITTEL P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A. 2016. Palaeoenvironmental research of the organic fill of the Rozprza ring-fort moat, Central Poland, [in:] S. Levina, R. Gorodnichev, I. Yadrikhinski, P. Davydova (eds.), Paleolimnology of Northern Eurasia. Experience, Methodology, Current Status: Proceedings of the International Conference. Yakutsk, 22-27 August, 2016. North-Eastern Federal University, Yakutsk, p. 47-51.
  • Kalicki P., Kalicki T., KITTEL P., 2016. River valleys evolution and men: a case study from Lomas de Lachay, Peru, [in:] T. Kalicki, M. Frączek (eds.), Evolution of river valleys in Central Europe. Abstract Book, Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geographynof the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, p. 56-58. ISBN 978-83-64038-44-0
  • KITTEL P., Antczak O., Brooks S.J., Elias S.A., Krąpiec M., Luoto T.P., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Sikora J., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., 2016. Fluvial archive in the moat fill - palaeoenvironmental research in the Luciąża River valley in Rozprza, Central Poland, [in:] T. Kalicki, M. Frączek (eds.), Evolution of river valleys in Central Europe. Abstract Book, Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geographynof the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, p. 109-111. ISBN 978-83-64038-44-0
  • KITTEL P., Sikora J., Wroniecki P., 2016. Rozprza site: main stages of the mid-Luciąża River valley evolution in the holocene, [in:] T. Kalicki, M. Frączek, P. Przepióra (eds.), Evolution of river valleys in Central Europe. Field Guide, Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geographynof the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, p. 25-29. ISBN 978-83-64038-45-70
  • Dzieduszyńska D., KITTEL P., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2016. Kwiatków site: mid-Warta River valley evolution, [in:] T. Kalicki, M. Frączek, P. Przepióra (eds.), Evolution of river valleys in Central Europe. Field Guide, Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geographynof the Jan Kochanowski University in Kielce, Kielce, p. 30-35. ISBN 978-83-64038-45-70
  • KITTEL P., Wacnik A., Stachowicz-Rybka R., Rzodkiewicz M., Sikora J., 2016. Zapis paleobotaniczny zmian środowiskowych w otoczeniu grodziska w Rozprzy (Centralna Polska), wstępne wyniki badań, [w:] M. Badura, J. Święta-Musznicka, M. Makohonienko, G. Skrzyński (red.), Środowisko i Kultura, Tom XI, „W 100. rocznicę powstania analizy pyłkowej” X Sympozjum Archeologii Środowiskowej /Konferencja Polskiego Towarzystwa Botanicznego Poznań 13-15 października 2016, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 124-125.
  • Kittel P., Sikora J. 2016. Piece wapiennicze z Ostrowitego, stanowisko 2 (gm. i pow. Chojnice, woj. pomorskie), [w:] L. Domańska, A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, S. Rzepecki (red.), Archaeologia et Pomerania. Studia ofiarowane prof. Tadeuszowi Grabarczykowi w 70. rocznicę urodzin i w 45-lecie pracy naukowo-dydaktycznej, Instytut Archeologii UŁ, Łódź, s. 221-240.
 • 2015
  • Pawłowski D., Milecka K., KITTEL P., Woszczyk M., Spychalski W. 2015. Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland, Quaternary International, Vol. 370, s. 12-28, ISSN 1040-6182. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.06.033.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214004078)
  • Płaza D.K., KITTEL P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J. 2015. Late Palaeolithic settlement pattern in palaeogeographical context of the river valleys in the Koło Basin (Central Poland), Quaternary International, Vol. 370, s. 40-54, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.058.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007162)
  • Mueller-Bieniek A., KITTEL P., Muzolf B., Muzolf P. 2015. Useful plants from the site Lutomiersk–Koziówki near Łódź (central Poland) with special reference to the earliest find of Xanthium strumarium L. seeds in Europe, Journal of Archaeological Science: Reports, Volume 3, September 2015, Pages 275-284, ISSN 2352-409X. http://dx.doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.06.025.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X15300444)
  • Płóciennik, M., Kruk, A., Forysiak, J.,Pawłowski, D., Mianowicz, K., Elias, S., Borówka, R. K., Kloss, M., Obremska, M., Coope, R., Krąpiec, M., KITTEL, P., Żurek, S. 2015. Fen ecosystem responses to water-level fluctuations during the early and middle Holocene in central Europe: a case study from Wilczków, Poland, Boreas, Boreas, Volume 44, Issue 4, pages 721–740. Article first published online: 14 JUL 2015, http://dx.doi.org/10.1111/bor.12129.
  • KITTEL, P., Sikora, J., Wroniecki, P. 2015. The morphology of the Luciąża River valley floor in the vicinity of the Rozprza medieval ring-fort in light of geophysical survey. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. 8, 95-106. doi:http://dx.doi.org/10.2478/7033.
  • KITTEL, P. 2015. The prehistoric human impact on slope development at the archaeological site in Smólsk (Kuyavian Lakeland). Bulletin of Geography. Physical Geography Series, No. (8), p. 107-122. doi:http://dx.doi.org/10.2478/7035.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P. 2015. To not see the forest for the trees. A non-invasive approach to the Góra Chełmo medieval hillfort, Archaeologia Polona, vol. 53, s. 506-509.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P. 2015. From a point on the map to a shape in the landscape. Non-invasive verification of medieval ring-forts in Central Poland: Rozprza case study, Archaeologia Polona, vol. 53, s. 510-514.
  • KITTEL, P. 2015. The alternative interpretation of chronology of flood events in the mid-Warta River valley: Record of Early Holocene alluviation in the Koło Basin (central Poland), Quaternary International, Volume 386, 2 November 2015, Pages 116-121, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2015.03.047.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821500244X)
  • Petera-Zganiacz, J., Dzieduszyńska, D.A., Twardy, J., Pawłowski, D., Płóciennik, M., Lutyńska, M., KITTEL, P. 2015. Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland), Quaternary International, Volume 386, 2 November 2015, Pages 55-69, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.074.
   (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007356)
  • Muzolf B., KITTEL P., Płóciennik M., Głąb Z., Okupny D. 2015. Wczesnonowożytne płóciennictwo w świetle badań reliktów moczydła na stanowisku Lutomiersk-Koziówki, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, Nr 46 (2012–2015), s. 187-210.
  • Sikora J., KITTEL P., Wroniecki P. 2015. Nieinwazyjne badania grodzisk wczesnośredniowiecznych Polski Centralnej i ich zaplecza osadniczego: Chełmo, Rękoraj, Rozprza, Stare Skoszewy, Szydłów, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, Nr 46 (2012–2015), s. 253 -293.
  • Sikora J., KITTEL P., Trzciński Ł., Wroniecki P. 2015. Zespół osadniczy w Ostrowitem w świetle badań z lat 2012-2013, Acta Archaeologica Pomoranica, tom. V, XIX Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin, 21-22 listopada 2013 r., Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich O/Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, s. 187-208.
  • KITTEL P. 2015. Położenie i uwarunkowania naturalne stanowiska 1, 2 w Zgórzu, [w:] R. Grygiel (red.) Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 1, 2 w Zgórzu, pow. Kutno, woj. łódzkie. W serii: Via Archaeologica Lodziensis, Tom V, Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łodź, s. 11-15.
 • 2014
  • Płaza D.K., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J. (w druku). Late Palaeolithic settlement pattern in palaeogeographical context of the river valleys in the Koło Basin (Central Poland), Quaternary International, Available online 19 October 2014, ISSN 1040-6182. http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.058. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007162)
  • Pawłowski D., Milecka K., Kittel P., Woszczyk M., Spychalski W. (w druku). Palaeoecological record of natural changes and human impact in a small river valley in Central Poland, Quaternary International, Available online 14 July 2014, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.06.033. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214004078)
  • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J., Pawłowski D., Płóciennik M., Lutyńska M., Kittel P. (w druku). Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland), Quaternary International, Available online 29 October 2014, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.09.074. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618214007356)
  • Płaza D.K., Twardy J., Kittel P. 2014. Z badań nad schyłkowo paleolitycznym osadnictwem w Kotlinie Kolskiej, Acta Geographica Lodziensia, Nr 102, s. 87-95.
  • Fejfer M., Zborowska M., Adamek O., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2014. Properties and dimensional stability of 12 500-year-old subfossil pine wood, Drewno 2014, Vol. 57, No. 193, s. 81-95. DOI: 10.12841/wood.1644-3985.075.05
  • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Kittel P., Moska P., Adamiec G., 2014, Optical dating and sedimentary record from the terrace depositional profile of the Warta River (Central Poland). Geochronometria, 41 (4): 361-368. DOI 10.2478/s13386-013-0173-y
  • Kittel P., Muzolf B., Płóciennik M., Elias S., Brooks S.J., Lutyńska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D., Głąb Z., Mueller-Bieniek A. 2014. A multi-proxy reconstruction from Lutomiersk-Koziówki, Central Poland, in the context of early modern hemp and flax processing, Journal of Archaeological Science, Vol. 50, s. 318-337. http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2014.07.008. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440314002532)
  • Kalicki P., Kalicki T., Kittel P. 2014. Osadnictwo prekolumbijskie na pustyni: badania geoarcheologiczne w Lomas de Lachay, Środkowe Wybrzeże, Peru. [w:] T.W. Pyrcz, W. Kudła (red.), Przyroda i kultura Peru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków, s. 63-68.
  • Twardy J., Forysiak J., Kittel P. 2014. Evolution of vegeatation, relief and geology in Central Poland under anthropopressure, [w:] E. Kobojek, T. Marszał (red.), Origin of relief of Central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research, Wydawnicwto Uniwersytetu Łódzkiego, s. 57-94.
  • Kittel P. 2014. Slope deposits as an indicator of anthropopressure in the light of research in Central Poland, Quaternary International, olume 324, 4 March 2014, Pages 34-55, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.021. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213004047)
  • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., 2014. Environmental influence on forest development and decline in the Warta River valley (Central Poland) during the Late Weichselian, Quaternary International, Volume 324, 4 March 2014, Pages 99-114, ISSN 1040-6182, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.07.017. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104061821300400X)
 • 2013
  • Kittel P. 2013. Propozycja ujednolicenia charakterystyki geomorfologicznej stanowisk archeologicznych, Fontes Archaeologici Posnanienses, Annales Musei Archeologici Posnanienses, Vol. 49, s. 97-105.
  • Kittel P. 2013. Położenie kościoła romańskiego w Żarnowie na Wzgórzach opoczyńskich na tle geologii i geomorfologii obszaru, [w:] L. Kajzer (red.), Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, część II, Zapilicze i Sieradzkie, Wydawnictwo DiG, Łódź-Warszawa, s. 23-42.
  • Kittel P. 2013. Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa na przykładzie doliny Rawki w Rawie Mazowieckiej, Acta Geographica Lodziensia, Nr 101, s. 49-79.
  • Kittel P. 2013. Slope and river inorganic deposits as indicators of marked human impact, in the light of research in the Ner River basin (central Poland), Archaeologia Polona, Vol. 49 (2011), Special theme:Geoarchaeology in Poland, s. 71-86.
 • 2012
  • Kittel P., Rybicka M. 2012. Stan badań nad osadnictwem z neolitu i epoki brązu we wschodniej części Kotliny Kolskiej, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa, Muzeum w Łęczycy, Łęczyca, s. 5-11.
  • Kittel P., Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2012. Kultura Pucharów lejkowatych. Nagórki Grabowskie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek i Byszewa, Muzeum w Łęczycy, Łęczyca, s. 13-34.
  • Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., Krąpiec M., Bijak S., Bronisz K., Zasada M., Płaza D. 2012. Badania „kopalnego lasu” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, Środkowa Polska), Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 14., Zeszyt 1 (30), s. 238-245.
  • Kittel P. 2012. Wstępne wyniki analizy profili litologicznych z Nagórek Grabowskich, stanowisko 25, pow. Łęczyca, woj. łódzkie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna, Nr 45, 2010-2012.
  • Kittel P. 2012. Wpływ georóżnorodności zlewni Neru (Polska środkowa) na lokalizację osadnictwa pradziejowego, Landform Analysis, Vol. 19, s. 33-50. Landform Analysis
  • Muzolf B., Kittel P., Muzolf P. 2012. Sprawozdanie z prac badawczych na wielokulturowym kompleksie osadniczym w miejscowości Smólsk – stanowisko 2/10, gm. Włocławek, woj. kujawsko–pomorskie, Raport 2007-2008, NID, 1-22.
  • Dzieduszyńska D., Kittel P. 2012. Basenu uniejowski - historia i stan badań paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim. Biuletyn Uniejowski, T. I, s. 189-203.
  • Kittel P. 2012. Geomorfologia stanowiska 3a-c Lutomiersk-Koziówki [w:] B. Muzolf (red.), Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Nr 39, Łódź, s. 27-37.
  • Kittel P. 2012 (w druku). Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju osadnictwa i przeobrażenia morfologii obszaru stanowiska 3a-c Lutomiersk-Koziówki w warunkach antropopresj [w:] B. Muzolf (red.), Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Nr 39, Łódź, s. 263-277.
  • Kittel P., Elias S., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Okupny D. 2012. Badania paleoekologiczne reliktów nowożytnego moczydła. [w:] B. Muzolf (red.), Lutomiersk – Koziówki stanowisko 3 a-c, pow. pabianicki, woj. łódzkie. Wielokulturowy zespół osadniczy od schyłkowego paleolitu po okres nowożytny. Biblioteka Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Nr 39, Łódź, s. 1-8(Aneks 8 płyta CD).
  • Kittel P. 2012 (w druku). Slope and river inorganic deposits as an indicator of strong anthropressure in the light of research in the Ner River catchment (central Poland), Archaeologia Polona.
  • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2012. Paleogeograficzne elementy rozwoju Doliny warty w Kotlinie Kolskiej w świetle badań w stanowisku „Koźmin Las”, Acta Geographica Lodziensia, Nr 100, s. 35-49.
  • Kittel P., Forysiak J., Muzolf B., Skowron J., Tołoczko W., 2012. Charakterystyka osadów i ślady antropopresji w obrębie równin zalewowych Neru koło Lutomierska i Rawki w Rawie Mazowieckiej, Prace i Studia Geograficzne, T. 50, s. 77-92
 • 2011
  • Kittel, P. 2011. Wstępna informacja o wynikach sondowań geologicznych w rejonie zamku w Gołańczy, gm. Wągrowiec, wykonanych w 2010 roku .[W:] A. Michałowski (red.), Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznań 2011, T. 12, s. 373-377.
  • Kittel, P., Błaszczyk J., Muzolf B., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Obremska M. 2011. Traces of prehistoric human impact on natural environment in the Ner River catchment (central Poland). Studien zur Archäeologie in Ostmitteleuropa, Band. 7, Anthropogenic Pressure in the Neolithic and the Bronze Age on the Central European Lowlands, Editors: I. Hildebrandt-Radke, W. Dörfler, J. Czebreszuk, J. Müller, s. 17-29.
 • 2010
  • Kittel, P. 2010. Cechy geomorfologiczne położenia stanowisk archeologicznych na obszarze BOT KWB „Bełchatów” Złoże „Szczerców”. [W:] T. Makiewicz, A. Wójcik, M. Ignaczak (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A., T. 7, s. 11-32.
  • Forysiak J., Obremska M., Pawłowski D., Kittel, P. 2010. Late Vistulian and Holocene changes in the Ner river valley in light of geological and palaeoecological data from the Ner-Zawada Peatland. Geologija, Vol. 52, No. 1-4 (69-72), p. 25-33.
  • Forysiak J., Borówka R., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Płóciennik M., Twardy J., Żurek S. 2010. Holoceński rozwój torfowiska Żabieniec i jego znaczenie dla paleoekologii i paleogeografii. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 203-214.
  • Kittel P., Sygulski M. 2010. Ślady osadnictwa pradziejowego i historycznego w otoczeniu torfowiska Żabieniec. [W:] J. Twardy, S. Żurek, J. Forysiak (red.), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010, s. 97-112.
 • 2009
  • Lamentowicz M., Balwierz Z., Forysiak J., Płóciennik M., Kittel P., Kloss M., Twardy J., Żurek S., Pawlyta J. 2009. Multiproxy study of anthropogenic and climatic changes in the last two millennia from a small mire in central Poland, Hydrobiologia, DOI 10.1007/s10750-009-9812-y, s. 213-230
  • Kittel P. 2009. Geomorfologiczne cechy położenia zamku w Radzikach Dużych na ziemi dobrzyńskiej, [w:] red. L. Kajzer, Zamek w Radzikach Dużych na ziemi dobrzyńskiej, w serii: Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. VII, Rypin, s. 15-22
  • Kittel P., Forysiak J., Twardy J. 2009. Środowisko przyrodnicze okolic Strońska ze szczególnym uwzględnieniem morfologii obszaru, [w:] L. Kajzer, Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, część I, Strońsko - Ruda - Krzyworzeka, Łódź, s. 45-54
  • Kittel P., Skowron J. 2009. Geomorfologiczne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju osadnictwa w rejonie Rawy Mazowieckiej (Polska środkowa) w okresie rzymskim, Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom 2, s. 147-154 (
  • Balwierz Z., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S. 2009.Zapis wpływów antropogenicznych w osadach torfowiska Żabieniec na tle jego rozwoju w holocenie, Środowisko – Człowiek – Cywilizacja, tom 2, s. 329-345.
 • 2008
  • Forysiak J., Balwierz Z., Borówka R., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S. 2008. Wpływ późnośredniowiecznego osadnictwa na paleoekologiczne zmiany torfowiska Żabieniec (Wzniesienia Łódzkie), Landform Analysis, Vol. 9, s. 285-288.
  • Kittel P., Forysiak J., Błaszczyk J., Cywa K., Wacnik A., Tomczyńska Z., Muzolf B., Obremska M., 2008.Przykłady oddziaływań społeczności pradziejowych na środowisko naturalne w rejonie Bechcic i Wierzbowej (Polska Środkowa), Landform Analysis, Vol. 9, s. 289-292. Landform Analysis
  • Traces of prehistoric human impact on lithology and morphology of two exemplifying archaeologic sites in Central Poland, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller, W. Dörfler, I. Hildebrandt-Radke, Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, Field Workshop, 28-31 August 2008, Śmigiel, Wielkopolska, Poland, s. 49-50.
  • Kittel P. 2008. Geomorfologiczne cechy lokalizacji osadnictwa pradziejowego w mikroregionie leśnieńskim, [w:] K. Walenta (red.) Leśno i mikroregion w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, Zakład Archeologii Pomorza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Chojnice, s. 197-224.
 • 2007
  • Kittel P., Skowron J. 2007. Osadnictwo pradziejowe i wczesnohistoryczne w krajobrazie doliny Rawki w Rawie Mazowieckiej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 7, Doliny rzeczne. Przyroda-Krajobraz-Człowiek, red. U. Myga-Piątek, Sosnowiec, s. 228-234.
  • Kittel P. 2007. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodziska w Mchówku na Kujawach, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, t. III, red. E. Smolska, P. Szwarczewski, Warszawa, s. 55-63.
 • 2006
  • Andrzejewski A., Kittel P. 2006.Grodzisko w Krzczkowie w świetle badań archeologiczno-architektoniczno-geologicznych przepowadzonych w 2003 roku, Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, nr 2, Białystok s. 189-200 .
 • 2005
  • Kittel P. 2005. Geomorfologiczne cechy lokalizacji zamku w Ujeździe na Równinie Piotrkowskiej, w świetle sondowań geologicznych, [w:] red. L. Kajzer, Z dziejów Ujazdu koło Tomaszowa Mazowieckiego. Rezydencje, Kościół, Miasteczko, Łódź-Ujazd, s. 143-158.
  • Kittel P. 2005. Litologiczne, geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, [w:] red. M. Fudziński, H. Paner, XIV Sesja Pomorzoznawcza, Vol. 1, Od epoki kamienia do okresu rzymskiego. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, s. 53-63.
  • Kittel P. 2005. Uwarunkowania geomorfologiczne lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich, [w:] red. H. Rząska, K. Walenta, Brusy i okolice w pradziejach na tle porównawczyn, s. 18-31
  • Kittel P. 2005. Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji osadnictwa pradziejowego na Pojezierzu Kaszubskim i w północnej części Borów Tucholskich, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, vol. IV, Łódź
  • Kittel P. 2005. Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodziska w Mchówku, gm. Izbica Kujawska, w świetle sondowań geologicznych, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. IX, Łódź, s. 127-152.
 • 2004
  • Kittel P. 2004. Geomorfologiczna charakterystyka lokalizacji zamku w Sadłowie, [w:] red. L. Kajzer, Zamek w Sadłowie na ziemi dobrzyńskiej, w serii: Budownictwo obronno-rezydencjonalne Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, cz. VI, Rypin, s.273-285
  • Twardy J., Forysiak J., Kittel P. 2004. Dynamika procesów morfogenetycznych uruchomionych i zintensyfikowanych wskutek pradziejowej działalności ludzkiej w pradolinie warszawsko-berlińskiej, Acta Geographica Lodziensia, Nr 88, Środowisko naturalne dorzecza Warty i jego pradziejowa eksploatacja, Łódź, s. 85-117.
  • Kittel P. 2004. Uwagi o pradziejowej gospodarce rolnej na Pojezierzu Kaszubskim i w Borach Tucholskich w świetle kryteriów morfologicznych położenia osadnictwa pradziejowego, Zeszyty Wiejskie, IX, Łódź, s. 55-87.
  • Kittel P. 2004. W stulecie zainicjowania komercyjnych połowów wielorybniczych w Antarktyce, Polish Polar Studies, Gdynia, s. 179-189.
 • 2003
  • Kittel P. 2003. Udział naturalnych i antropogenicznych procesów w rozwoju i degradacji fos zamku krzyżackiego w Sątocznie, na Nizinie Staropruskiej, [w:] Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności, red. J. Waga, K. Kocel, Sosnowiec, s. 63-67.
  • Kittel P., Twardy J. 2003. Wpływ pradziejowej aktywności ludzkiej na funkcjonowanie stoku w Wierzbowej (pradolina warszawsko-berlińska), [w:] Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności, red. J. Waga, K. Kocel, Sosnowiec, s. 68-73.
 • 2002-2003
  • Kittel P. 2002-2003. Rekonstrukcja systemu fos zamku krzyżackiego w Sątocznie, w gminie Korsze, w świetle sondowań geologicznych, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VIII, Łódź, s. 253-263.
  • Kittel P. 2002-2003. Relikty działalności wielorybniczej na wybrzeżach Zatoki Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego (Szetlandy Południowe), Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VIII, Łódź, s. 389-403.
 • 2002
  • Kittel P. 2002. Średniowieczne uzbrojenie zaczepne Prusów z obszaru północno-wschodniej Polski, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2 (236), s. 155-188
 • 2000
  • Kittel P. 2000. The necessity of Polish researches on whaling in the South Shetlands region, Polish Polar Studies, XVII Polar Symposium, Toruń, s. 65-75

Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

 • 2014
  • Kittel P., Płóciennik M., Okupny D., Pawłowski D., Peyron O., Płaza D.K., Stachowicz-Rybka R., Obremska M. 2014. Record of Early Holocene events in deposits of the mid-Ner River valley (Central Poland) and its implications for Mesolithic settlement, [w:] Third Geoarchaeological Conference in Warsaw, Warsaw 28 - 29. 11. 2014. Impact of the Holocene rapid climate events (8.2, 5.9, 4.2 ka and others) on past cultures and civilizations. Programme and Abstracts, s. 11-12.
  • Киттель П., Музольф Б., Паперник П., Стахович-Рыбка Р., Павловски Д. , Жодкевич M., Александрович В. П., Будек A. , Окупны Д. 2014. Изменения окружающей среды под влиянием человека около дер. Смулск в Куявии (Центральная Польша). [w:] А. Н. Мазуркевич, М. Э. Полковнико, Е. В. Долбунова (ред.), Археология озерных поселений 4-2-го тыс. до н.э.: хронология культур и природно-климатические ритмы. Материал международной конференции, посвященной полувековому исследованию свайных поселений на Северо-Западе России, Санкт-Петербург, 13-15 Ноября 2014 Г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, C. 116-117. / A.N. Mazurkevich, M.E. Polkovnikova, E.V. Dolbunova (red.), Archaeology of lake settlements IV-II mil. BC: Chronology of cultures, environment and palaeoclimatic rhythms. Material of international conference dedicated the semi-centennial anniversary of the researches of lake dwellings in North-Western Russia, Saint-Petersburg, 13-15 November 2014, The State Hermitage Museum, Saint-Petersburg, s. 118-120.
  • Kittel P., Sikora J., Wroniecki P. 2014. Badania nieinwazyjne osadnictwa grodowego Polski Centralnej w 2013 roku. [w:] P. Kittel, K. Ludwisiak, J. Twardy, I. Nowak (red.), Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego, VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej Łódź – Łęczyca, 22-25 września 2014 roku. Środowisko i Kultura, Tom 10, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Łódź, s. 72-73.
  • Muzolf B., Kittel P. 2014. Stanowisko Lutomiersk – dzieje osadnictwa i antropopresji od pradziejów po nowożytność. [w:] P. Kittel, K. Ludwisiak, J. Twardy, I. Nowak (red.), Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego, VIII Sympozjum Archeologii Środowiskowej Łódź – Łęczyca, 22-25 września 2014 roku. Środowisko i Kultura, Tom 10, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Łódź, s. 153-156.
  • Kittel P., Muzolf B., Papiernik P., Stachowicz-Rybka R., Pawłowski D., Lutyńska M., Budek A., Okupny D. 2014. Przemiany rzeźby na obszarze stanowiska archeologicznego w Smólsku na Pojezierzu Kujawskim w warunkach antropopresji pradziejowej, [w:] P. Molewski, W. Juśkiewicz (red.), X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014. Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia. Toruń, s. 58-59.
  • Kittel P., Sikora J., Wroniecki P. 2014. Morfologia dna doliny Luciąży w otoczeniu grodziska w Rozprzy w świetle badań geofizycznych, [w:] P. Molewski, W. Juśkiewicz (red.), X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014. Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia. Toruń, s. 59-60.
  • Kalicki P., Kalicki T., Kittel P. 2014. Fog, Mountain and Desert: Human-Environment Interactions in Lomas de Lachay, Peru, [w:] N. Başgelen (ed.), 20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Abstracts of the oral and poster presentations, 10-14 September 2014, Istanbul - Turkey, s. 371.
  • Mazurkevich A., Dolbunova E., Kittel P. 2014. The phenomenon of pile-dwellings in North-Western Russia in the 4th-2nd mil. BC, [w:] Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Wetland Sites 11 - 14 June 2014, University of Bern, Switzerland, Bern , s. 25.
 • 2013
  • Kalicki T., Kittel P., Kalicki P., 2013. Slope-valley catena and settlement patterns in Lomas de Lachay, Central Coast of Peru, [w:] H. Uhlířová, R. Malíková, M. Ivanov (eds.), 19. Kvartér, 19th Quaternary Conference, Sborník abstrakt, Abstracts Book, November, 29th, 2013, ÚGV PřF MU, Brno, s. 28.
  • Kalicki T., Kittel P., Kalicki P., 2013. Geneza i litologia osadów lomas na przykładzie Lomas de Lachay (Peru), [w:] A. Kostrzewski, G. Rachlewicz, M. Woszczyk (red.), VI Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Streszczenia, VI Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, Poznań 14-15 listopada 2013, Instytut Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań, s. 65-67.
  • Jankowski M., Budek A., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2013. Paleopedological interpretation of the soil sequence and buried forest remains at the Koźmin Las site in Central Poland, [in:] M.A. Bronnikova, S.A. Sycheva, A.O. Makeev (Eds.), "Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives" Materials of the XIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), Kursk, Russia August 10 –15, 2013, Moscow, Kursk, 2013, s. 27.
  • Kalicki P., Kalicki T., Kittel P. 2013. Sediment stratigraphy in Lachay-Iguanil region as the record of human impact and environmental changes, [w:] Abstracts 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2013 Pilsen, Czech Republic, s. 403.
  • Kalicki P., Kalicki T., Kittel P. 2013. Environment and Pre-Colombian settlement in Lomas de Lachay, Central Andes, [w:] K. Krajewska, E. Lisowska, Ł. Mikocik (eds.), Avances recientes en la americanística mundial, The latest results of American studies, Abstracts, Tambo, Boletnin de Arqueologia No 3, Suplemento, Wrocław – Arequipa, s. 36-38.
  • Kalicki P., Kalicki T., Kittel P. 2013 Role of river valleys in Prehistoric contacts between highland and coastal populations of the Central Andes, [w:] T. Kalicki, J. Krupa (Eds.). Abstract book and field guide “Geoarchaeology of river valleys”, 13-15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), Kielce, s. 62-68.
  • Kittel P. 2013 From the geoarchaeology of river valleys in Central Poland - research potential and problems, [w:] T. Kalicki, J. Krupa (Eds.). Abstract book and field guide “Geoarchaeology of river valleys”, 13-15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), Kielce, s. 80-83.
  • Pawłowski D., Milecka K., Kittel P. 2013. Traces of human impact on selected mires in the Grabia river valley, Łódź region, [w:] T. Kalicki, J. Krupa (Eds.). Abstract book and field guide “Geoarchaeology of river valleys”, 13-15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), Kielce, s. 98-99.
  • Płaza D.K., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2013. Late Palaeolithic settlement on the background of palaeogeography of the Warta river valley in the Koło Basin, [w:] T. Kalicki, J. Krupa (Eds.). Abstract book and field guide “Geoarchaeology of river valleys”, 13-15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), Kielce, s. 103-107.
  • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Adamiec G., Moska P. 2013. Results of isotope age determination of the mineral and organic deposits (sequence) of the river Warta (Central Poland), [w:] Piotrowska N. (ed.), Abstracts & Programme 11th International Conference "METHODS OF ABSOLUTE CHRONOLOGY", 15-18th May 2013, Podlesice, Poland, Gliwice/Podlesice, s. 104.
  • Kalicki T., Kittel P., Kalicki P. 2013. Main stages of the Cenozoic relief evolution of Lomas de Lachay (western slope of Central Andes, Peru), [in:] Máčka Z., Havlíček M., Demek J., Kirchner K. (eds), Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013, Ostrava-Brno, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova Univererzita, s. 18-19.
  • Kalicki P., Kalicki T., Kittel P., de los Rios G., Diaz P. 2013. Prehistoric settlement pattern against geomorphological and natural conditions in Lomas de Lachay (western slope of Central Andes, Peru), [in:] Máčka Z., Havlíček M., Demek J., Kirchner K. (eds), Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference Stav geomorfologických výzkůmu v roce 2013. Mikulov, 24.-26. dubna 2013, Ostrava-Brno, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - Geografický ústav PřF, Masarykova Univererzita, s. 18.
 • 2012
  • Płóciennik M.., Kittel P., Elias S., Stachowicz-Rybka R., Mueller-Bieniek A., Muzolf B., Okupny D. 2012. Ekosystem moczydła z XVI w. w Lutomiersku w świetle analiz subfosylnych zgrupowań muchówek i chrząszczy oraz badań paleobotanicznych, geochemicznych i archeologicznych, [w:] J. Kobak (red.), XIX Ogólnopolskie Warstaty Bentologiczne. Zoobentos zbiorników zaporowych, Toruń-Zacisze, 17-19 maja 20 12. Streszczenia wystąpień. Toruń, s. 30-31.
  • Petera-Zganiacz J., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Kittel P., Płaza D., Twardy J., Zasada M. 2012. Badania kopalnego lasu ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska), [w:] S. Bijak (red.) Streszczenia referatów i posterów. Materiały I Konferencji Dendrochronologów Polskich, Rogów, 10-12 lutego 2012. Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauk o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 27.
  • Kittel P., Poznański M. 2012. System obronny grodu w Czermnie w świetle badań lotniczych i sondowań geologicznych, [w:] U. Kurzątkowska, A. Zakościelna, J. Libera (red.), Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011: streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej, Lublin, s. 38.
  • Dzieduszyńska D., Kittel P., Korzeń K., Krąpiec M., Okupny D., Pawłowski D., Petera-Zganiacz J., Stachowicz-Rybka R., Twardy J. 2012.Stanowisko 1. Koźmin Las. Rozwój rzeźby doliny Warty a czynniki warunkujące funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w późnym vistulianie, [w:] Dzieduszyńska D., Roman M. (red.), Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r., s. 97-104.(
  • Kittel P. 2012. Stanowisko 4. Lutomiersk-Koziówki. Etapy kształtowania doliny Neru koło Lutomierska pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, [w:] Dzieduszyńska D., Roman M. (red.), Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r., s. 123-130.
  • Jankowski M., Kittel P. 2012. Evidences of soil-forming processes in red coloured Ochre soils (Rubic Arenosols) at the Szynkielew archaeological site, Central Poland [w:] Poch RM, Casamitjana M, Francis ML (Eds). 2012. Proceedings of the 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology - Lleida 8-14 July 2012. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (UdL). Lleida, Spain, 40-42.
  • Budek A., Kittel P., Papernik P., Muzolf B. 2012. Geoarchaeological investigation of environmental evolution and settlement changes from Neolithic period in Kuyavia Lakeland (Central Poland), [w:] Bronikova M., Panin A. (eds.), Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism. Interantional conference held in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, Extended abstracts. Moscow-Smolensk. “Universum”, s. 54-56.
  • Kittel P. 2012. Slope sediments as indicators of anthropressure in the light of research in Central Poland, [w:] Bronikova M., Panin A. (eds.), Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism. Interantional conference held in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, Extended abstracts. Moscow-Smolensk. “Universum”, s. 139-143.
  • Kittel P., Dzieduszynska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Krapiec M., Bujak Sz., Bronisz K., Zasada M., Plaza D. 2012. Research of fossil forest from the Weichselian decline in the Warta River valley (Central Poland), [w:] Bronikova M., Panin A. (eds.), Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism. Interantional conference held in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, Extended abstracts. Moscow-Smolensk. “Universum”, s. 143-145.
  • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Twardy J. 2012. Palaeogeography of the Warta river valley (Central Poland) of the Late Weichselian, [w:] Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Worshop, Saitn-Petersburg, SPbSU, 9-17 September, Saitn-Petersburg, s. 418-420.(wspólautorzy: Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Twardy J.)
 • 2011
  • Kittel P. 2011. Georóżnorodność lokalizacji osadnictwa pradziejowego w Polsce środkowej. [W:] M. Mazurek, M. Ewertowski (red.), IX Zjazd Geomorfologów Polskich nt. „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20-22.09.2011. Streszczenia, s. 81.
  • Kittel P., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Płaza D., Twardy J., Zasada M. 2011. Wstępne wyniki badań nad późnovistuliańskim kopalnym lasem w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). [W:] M. Mazurek, M. Ewertowski (red.), IX Zjazd Geomorfologów Polskich nt. „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20-22.09.2011 r., Streszczenia, s. 82.
  • Kittel P., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Płaza D., Twardy J., Zasada M. 2011. Projekt badań kopalnego lasu z okresu późnego vistulianu na stanowisku Koźmin (Kotlina Kolska, środkowa Polska). [W:] P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011 r., PIG-PIB, s. 63.
  • Kittel P. 2011. Propozycja porównawczej charakterystyki położenia geomorfologicznego stanowisk archeologicznych. [W:] J. Jasiewicz, M. Lutyńska, M. Rzeszewski, M. Szmyt, M. Makohonienko (red.), Środowisko i Kultura, T. 9, VI Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. „Metody geoinformacyjne w badaniach archeologicznych”, s. 47-50.
  • Petera-Zganiacz J., Bijak S., Dzieduszyńska D., Kittel P., Krąpiec M., Płaza D., Twardy J., Zasada M. 2011. Stokowe i rzeczne osady mineralne, jako wskaźnik silnej antropopresji, w świetle badań w dorzeczu Neru (środkowa Polska). [W:] Abstracts of papers. First Geoarchaeological Conference in Warsaw. Climate change in the Light of Archaeological and Geoarchaeological Research, Institute of Archaeology Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, 25 Nov. 2011, s. 11-12.
  • Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Kittel P., Pawłowski D., Cywa K., Forysiak J. 2011. Warunki funkcjonowania i zaniku późnovistuliańskiego torfowiska w dolinie Warty (stanowisko Koźmin, Kotlina Kolska). [W:] Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty naukowe, Wawrzkowizna, 1-3 czerwca 2011 r., s. 82.
  • • Stachowicz-Rybka R., Obremska M., Kittel P., Pawłowski D., Cywa K., Forysiak J. 2011.Zapis zmian paleośrodowiskowych w kontekście archeologicznym w osadach wypełnienia paleokoryta w dolinie Neru na stanowisku Kolonia Bechcice (woj. łódzkie, środkowa Polska). [W:] P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011 r., PIG-PIB, s. 73-74.
  • Kittel P. 2011. Stokowe i rzeczne osady mineralne, jako wskaźnik silnej antropopresji, w świetle badań w dorzeczu Neru (środkowa Polska), [w:] Abstracts of papers. First Geoachaeological Conference in Warsaw. Climate change in the Light of Archaeological and Geoarchaeological Research, Instituteof Archaeology Cardinal Stefan Wyszynski Unversity in Warsaw, 25 Nov. 2011, s. 11-12.
 • 2010
  • Forysiak J., Twardy, Żurek S., Balwierz Z., Borówka K., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Obremska M., Pawłowski D., Płóciennik M., Żelazna-Wieczorek J. 2010. Interdyscyplinarne badania torfowisk regionu łódzkiego. [W:] M. Ludwikowska-Kędzia M., A. Zieliński (red.), Konferencja Naukowa „Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych”. Golejów k. Staszowa, 15-16.04.2010 r., Wyd. Instytut Geografii UJK w Kielcach, Kielce, s. 48-49.
  • Forysiak J., Borówka R., Obremska M., Pawłowski D., Kittel P., Twardy J. 2010. Zapis gospodarki człowieka (od 1000 p.n.e do 500 n.e.) w osadach wybranych torfowisk regionu łódzkiego, Środowisko i Kultura, T. 8, M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), V Sympozjum Archeologii Środowiskowej "Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna", VIII Warsztaty terenowe, s. 44-45.
  • Kittel P., Błaszczyk K., Cywa K., Mueller-Bieniek A., Pawłowski D., Romanow M., Stachowicz-Rybka R., Wacnik A., Zawilski P. 2010. Z badań nad przemianami środowiska przyrodniczego, gospodarki i osadnictwa nad Narwią w Złotorii, gm. Choroszcz, Środowisko i Kultura, T. 8, M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), V Sympozjum Archeologii Środowiskowej "Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna", VIII Warsztaty terenowe, s. 70-73 (współautorzy:
  • Kittel P., Muzolf B., Budek A., Cywa K., Forysiak J., Mueller-Bieniek A., Obremska M., Pawłowski D., Stachowicz-Rybka R., Tomczyńska Z., Wacnik A. 2010. Środowisko przyrodnicze, gospodarka i osadnictwo w świetle badań w dorzeczu środkowego Neru, Środowisko i Kultura, T. 8, M. Karczewski, M. Karczewska, M. Makohonienko, D. Makowiecki, E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), V Sympozjum Archeologii Środowiskowej "Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n.e. w dorzeczach Odry, Wisły i Niemna", VIII Warsztaty terenowe, s. 74-76.
 • 2009
  • Kittel P. 2009. Geomorfologiczne cechy lokalizacji osadnictwa pradziejowego w regionie łódzkim (na wybranych przykładach), [w:] I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Środowisko i Kultura, T. 6, VII Warsztaty terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Kórnik 20-22 maja 2009, Poznań, s.75-77.
  • Kittel P. 2009. Slope sediments as a archaeological source (exemplars from Central Poland), [w:] 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 15-20 September 2005, Riva del Garda, Trento, Italy, Abstracts Book, s. 221.
  • Kittel P. 2009. Palaeobotanical research as a archaeological source (exemplars from Central Poland), [w:] 15th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, 15-20 September 2005, Riva del Garda, Trento, Italy, Abstracts Book, s. 222.
  • Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Żurek S. 2009. Wiek i budowa geologiczna torfowiska Wilczków (Kotlina Kolska) oraz historia osadnictwa w jego otoczeniu, [w:] IV Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Późnoglacjalne i holoceńskie zmiany środowiska abiotycznego i ich zapis paleobotaniczny, Jeziorowskie, 16-19 czerwca 2009, Materiały Konferencyjne, PIG, Warszawa, s. 3.
  • Muzolf B., Kittel P., Muzolf P. 2009. Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone na stanowisku 2, 10 w Smólsku, gm. Włocławek (nr AUT: 91, 93) w latach 2008-2009, [w:] IV Konferencja Sprawozdawcza Biskupin 2009. Badania archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2009, 08-09 października 2009 r., Abstrakty, s. 8-9. (współautorzy: B. Muzolf, P. Muzolf)
 • 2008
  • Forysiak J., Balwierz Z., Borówka R., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Płóciennik M., Pawlyta J., Pawłowski D., Tomkowiak J., Twardy J., Żelazna-Wieczorek J., Żurek S. 2008. Multi- proxy study of anthropogenic disturbance andclimate change in a small mire in central Poland. [w:] ed. C. Farrell and J. Feehan, After Wise Use – The Future of Peatlands, Proceedings of the 13th International Peat Congress, Volume 1, Oral Presentations, Tullamore, Ireland, 8-13 June 2008, s. 43-46.
  • Kittel P., Błaszczyk J., Cywa K., Forysiak J., Muzolf B., Obremska M., Wacnik A., Tomczyńska Z. 2008. Traces of prehistoric human impact on lithology and morphology of two exemplifying archaeologic sites in Central Poland, [w:] J. Czebreszuk, J. Müller, W. Dörfler, I. Hildebrandt-Radke, Anthropogenic Pressure in the Neolithic and Bronze-Age in the Central-European Lowlands, Field Workshop, 28-31 August 2008, Śmigiel, Wielkopolska, Poland, s. 49-50.
  • Kittel P., Błaszczyk J., Cywa K., Forysiak J., Muzolf B., Obremska M., Wacnik A., Tomczyńska Z. 2008. The examples of bronze age human impact on natural environment on two archaeologic sites in Central Poland, 14th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Valletta, Malta, 16-21 September 2008.
 • 2007
  • Kittel P., Roman M. 2007. Kujawskie megality – grobowce kultury pucharów lejkowatych, [w:] P. Molewski, W. Wysota, P. Weckwerth (red.), XIV Konferencja Stratygrafia Czwartorzędu Polski, Ciechocinek, 2-7 września 2007 r., Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia, s. 219-222.
  • Żurek S., Balwierz Z., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pałowski D., Twardy J. 2007. The Holocene history of development of the Zabieniec peatland near Lodz (Central Poland) including the anthropogenic impact, [w:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present.Proceedings of the Second International Field Symposium, Khanty-Mansiysk, August 24 - September 2, 2007, ed. S. Vompersky, Tomsk, s. 27-28.
  • Balwierz Z., Forysiak J., Kittel P., Kloss M., Lamentowicz M., Pawłowski D., Twardy J., Żurek S. 2007. Holoceńska historia torfowiska Żabieniec (wzniesienia łódzkie) z uwzględnieniem wpływów antropogenicznych, [w:] III Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. Paleośrodowiska i zmiany roślinności terenów podgórskich i polskich gór. Materiały konferencyjne, Szklarska Poręba (Karkonosze), 19-22 czerwca 2007 r., s. 1-3.
  • Kttel P., Skowron J., 2007, Osadnictwo pradziejowe i wczesnohistoryczne w krajobrazie doliny Rawki w Rawie Mazowieckiej, [w:] Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały polsko- ukraińskiej konferencji naukowej, IX Seminarium Krajobrazowe, 26 - 29.05.2007 Czerniowce, red. U. Myga-Piątek, W. Andrejczuk, Sosnowiec-Czerniowce, s. 25.(
  • Kittel P., Forysiak J., Muzolf B., Skowron J., 2007, Ślady antropopresji w osadach dolinnych w dolinie Neru koło Lutomierska i w dolinie Rawki w Rawie Mazowieckiej, [w:] Krajobrazy dolin rzecznych. Materiały polsko-ukraińskiej konferencji naukowej, IX Seminarium Krajobrazowe, 26-29.05.2007 Czerniowce, red. U Myga-Piątek, W. Andrejczuk, Sosnowiec-Czerniowce, s. 61.
  • Kittel P., Forysiak J., Muzolf B., Skowron J., Tołoczko W. 2007. Traces of huma