Kontakt

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
ul. Narutowicza 88
90-139 Łódź
tel.: +48 426 655 960
e-mail: czwart@geo.uni.lodz.pl