dr Marcin Krystek

Kontakt

90-139 Łódź, Narutowicza 88
pokój 302 – sekretariat
Telefon: (+48) 42 665-59-60, fax: 42 66-59-61
Poczta: czwart@geo.uni.lodz.pl
pokój 1 w Muzeum Geologicznym, Kopcińskiego 31
Telefon: (+48) 42 635-45-93
Poczta: marcin.krystek@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe

adiunkt w Uniwersytecie Łódzkim
 • doktor nauk o Ziemi, Wydział Nauk Geograficznych ()
  asystent w Zakładzie Geologii ()
 • magister geografii ()
 • Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

  Nagrody i odznaczenia

  Udział w projektach badawczych

  Badania własne UŁ; kierownik tematów:

  Prowadzone zajęcia

  Kierunek: geografia

  • Studia I stopnia – licencjackie:
   • Studia II stopnia – magisterskie:
   • Wybrane publikacje

    Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych