mgr Agnieszka Mroczkowska

Kontakt

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 315
Telefon: (+48) 42 665 59 61
Poczta: agnieszka.mroczkowska@uni.lodz.eu

Zainteresowania badawcze

 • Paleoekologia
 • Paleoklimatologia
 • Paleolimnologia
 • Paleoekologia Chironomidae
 • Paleoekologia Cladocera

Przebieg pracy zawodowej

Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach zakończonych wydaniem certyfikatu:

 • Warsztaty
  • Erasmus practice, University of Plymouth, U.K. 01.02.2019-01.05.2019
  • Warsztaty „Young scientists school in miroscopy skills in paleolimnology” Kazan Federal University, Carl Zeiss. 3rd International Conference Paleolimnology of Northern Eurasia: experience, methodology, current status. Kazan. 03.10.2018
  • Kurs Coleopteran Paleoecology- Univeristy of Plymouth, U.K. 18.06.2018-22.06.2018
  • INTIMATE Integrating ice core, marine and terrestial records. An INTIMATE Example Training School & Research Project, Rentournemer, France. 08.06.2018-14.06.2018
  • Kurs „Numerical Ecology”, prof. A. Buttler, prof. R. Schlaepfer, Adam Mickiewicz University. Program for International Exchange. 16.04.2018-21.04.2018
  • Szkolenie „Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie” 10.07.2017–14.07.2017
  • Warsztaty“Subfossil Cladocera Introductory Workshop”, Warszawa (12-13.01.2017)
  • Warsztaty “Central European Lowland charcoal synthesis” Warszawa (20-22.02.2017)
  • Warsztaty z oznaczania subfosylnej fauny wioślarek (Cladocera) ING PAN (26-27.09.2016
  • Coleopteran course, Topic: Coleoptera in paleolimnology. Royal Holloway, University of London, Department of Geography, Quaternary Research, London (01.2016)
  • Chironomids and environmental change, Topic: Chironomidae in paleolimnology. Royal Holloway, University of London, Department of Geography,
  • Quaternary Research, London (01.2016)
  • Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji prac naukowych 3MT, 5-6.11.2016
  • Warsztaty “Non-pollen Palynomorphs” Warszawa (30-31.03.2017)
  • Międzynarodowa Ekspedycja Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu w roku 2016
  • Międzynarodowa Ekspedycja Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu w roku 2017

  Udział w projektach badawczych

  • Projekt Instytutu Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk „Neolithic sites at upper Dnieper”, kierownik prof. N.Krenke. 07.2018-
  • Projekt Międzynarodowej Ekspedycji Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu „Underwater and Wetland sites of North-Western Russia: methods, techniques and archeological issues”, kierownik dr. A. Mazurkevich. 01.07.2016-
  • Projekt „Uwarunkowane zmianami klimatu zanikanie wieloletniej zmarzliny i jego wpływ na przekształcenia ekosystemu torfowiskowego (Góry Khentii, Mongolia Północna)”: 2017/01/X/ST10/01216 - analiza subfosylnych bezkręgowców.
  • Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu, nr 2017/25/B/HS3/00274 - analiza Chironomidae. 24.01.2018-
  • Projekt pt.: „Wpływ katastroficznych odlesień na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich”, Kierownik Michał Słowiński. Nr: UMO-2015/17/B/ST10/03430
  • Projekt pt.: „Badania paleoekologiczne oraz relacje człowiek- środowisko na wielokulturowym stanowisku w Smólsku (Kujawy, Polska Centralna)”, kierownik dr hab. Renata Stachowicz-Rybka, nr: 2016/21/B/ST10/02359
  • Projekt pt. Zmiany koncentracji izotopu węgla 14C w biosferze w młodszym dryasie w świetle pomiarów rocznych przyrostów subfosylnych sosen z Koźmina, kierownik prof. dr hab. inż. Marek Antoni Krąpiec, nr: 2013/09/B/ST10/02249
  • Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokalnych zmian klimatycznych około 4,2 tys. lat temu, kierownik: dr hab. Piotr Krzysztof Kittel, nr: 2017/25/B/HS3/00274

  Prowadzone zajęcia

  Kierunek: turystyka i rekreacja

  • Studia I stopnia licencjackie: Badania przyrodnicze w geografii, ćwiczenia
 • Praca na rzecz popularyzacji nauki

  • Wykład pt. „Studenckie badania terenowe w Rosji”, Dni Geografa 2018, WNG UŁ, Łódź. 22.04.2018-23.04.2018
  • Współprowadzenie zajęć pt. „Warsztaty Młodych Geologów”, Szkoła Podstawowa im. W. Malczewskiej w Parznie. 15.06.2018
  • Prelekcja pt. „Twardogłowi zdobywcy globu” Dzień Muchówki, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Łódź. 22.11.2017
  • „Tropem osadników Zachdoniej Rosji okiem paleontologa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. 17.05.2017
  • Współorganizacja Dni Geografa, WNG UŁ, Łódź. 23.04.2018-24.04.2018
  • Współorganizacja stoiska pt. „Georodeo”, WNG UŁ - XVIII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, Łódź. 21.04.2018-22.04.2018
  • Współorganizacja wycieczki „Historia polskich piramid i tumskiej kolegiaty widziana oczami geografów” w ramach XVII Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki, Wietrzychowice. 04.04.2018
  • Współorganizacja XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, Wawrzkowizna. 4.09.2017-8.09.2017
  • Współorganizacja stanowiska WNG UŁ pt. „Tajemnice świata”, XVII Festiwal Nauki Techniki i Sztuki, Łódź. 8.04.2017-9.04.2017
  • Wykład: „Tropem osadników Zachdoniej Rosji okiem paleontologa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17.05.2017

  Wybrane publikacje

  • Publikacje dostępne on-line
  • Artykuły i rozdziały w monografiach
   • 2018
    • Póciennik M., Mroczkowska A., Antczak-Orlewska O., Jaskua R., Boulaaba S., Rossaro B., 2018. The first records of three non-biting midge species in Tunisia (Diptera: Chironomidae). African Entomology 26(2): 484-494. ISSN 1021-3589; DOI: http://dx.doi.org/10.4001/003.026.0000
    • P. Kittel, A. Mazurkevich, E. Dolbunova, E. Kazakov, A. Mroczkowska, E. Pavlovskaia, W. Piech, M. Płóciennik, J. Sikora, Y. Teltevskaya, M. Więckowska- Lüth, 2018. Paleoenvironmental reconstructions for the Neolithic pile dwelling Serteya II site case study, Western Tussia Acta Geographica Lodziensia, 107: 191-213.
    • A. Mazurkevich, E. Dolbunova, P. Kittel, J. Faßbender, Y. Maigrot, A. Mroczkowska, M. Płóciennik, J. Sikora, M. Słowiński, M. Sablin, I. Shirobokov. 2018. Multi-disciplinary Research on the Neolithic Pile-dwelling Serteya II Site (Western Russia) and the Landscape Reconstruction. [w:] A. Marciniak-Kajzer, A. Andrzejewski, A. Golański, S. Rzepecki, M. Wąs (red.), Nie tylko krzemień-not only flints. Księga pamiątkowa prof. Lucyny Domańskiej. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzka Fundacja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi, Łódź, ISBN 978-83-944066-9-1, s. 103-128.
   • 2017
    • A. Mroczkowska, P. Kittel. 2017. Zastosowanie subfosylnych szczątków bezkręgowców wodnych Chironomidae i Cladocera w rekonstrukcjach paleośrodowiskowych. [w:] Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016. Nauki Przyrodnicze Część II, red. Naukowa M. Panfil. Poznań 2017. ISBN 978-83-65362-48-3. s. 90-96
    • A. Mazurkevich, E. Dolbunova, P. Kittel, J. Fassbender, Y. Maigrot, A. Mroczkowska, M. Płóciennik, J. Sikora, M. Słowiński, M. Sablin, I. Shirobokov., 2017 Multi-disciplinary research on the Neolithic pile-dwelling Serteya II site (Western Russia) and the landscape reconstruction . [w:] Nie tylko krzemień-not only flints. Księga pamiątkowa prof. Lucyny Domańskiej
    • A. Mroczkowska 2017. Zastosowanie subfosylnych szczątków bezkręgowców wodnych Chironomidae i Cladocera w rekonstrukcjach paleośrodowiskowych. [w:] M. Panfil (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Część II, Wyd. Młodzi Naukowcy, Poznań 2017. ISBN 978-83-65362-48-3, s. 90-96.
    • P. Kittel, A. Mazurkevich, K. Błaszczyk, E. Dolbunova, E. Gauthier, B. Kotrys, M. Kramkowski, M. Lamentowicz, D. Łuców, A. Mroczkowska, M. Płóciennik, M. Słowiński. 2017. The Last 1000 Years of Palaeoecological History of the Kettle-hole Peatland in the Serteya Region (research project) / П. Киттель, А. Мазуркевич, К. Блащик, Е. Долбунова, Е. Готье, Б. Котрыс, М. Крамковский, М. Ляментович, Д. Луцув, А. Мрочковская, М. Плуценник, М. Словиньский. Палеоэкологическая история последних 1000 лет торфянико вой отловины в Сертейском регионе (представление проекта). [w:] А.А. Выборнов, А.Н. Мазуркевич, Е.В. Долбунова, Е.С. Ткач (red.), Культурные процессы в циркумбалтийском пространстве в раннем и среднем голоцене. МАЭ РАН, Санкт-Петербург, ISBN 978-5-00105-138-1, s. 50-54.
    • P. Kittel, A. Mazurkevich, K. Błaszczyk, E. Dolbunova, É. Gauthier, B. Kotrys, M. Kramkowski, M. Lamentowicz, D. Łuców, A. Mroczkowska, M. Płóciennik, M. Słowiński. 2017. Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region = Исследовательский проект: палеоэкологическая история последних 1000 лет по данным изучения торфяников Сертейской котловины [w:] Д.А. Гдалин, Ю.Н. Гладкий, Ал.А. Григорьев, С.И. Махов, Л.Г. Мачавариани, В.Г. Мосин, Е.М. Нестеров, А.Н. Паранина, Л.А. Пестрякова, В.Д. Сухоруков (red.), Geography: Development of Science and Education I = География: развитие науки и образования I. Sankt Petrsburg, Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen, ISBN: 978-5-8064-2364-2, s. 283-286.
  • Wydawnictwa konferencyjne
   • 2018
    • A. Mroczkowska, S.J. Brooks, R. Timms, I. Matthews, M. Płóciennik. 2018. Chironomid inferret temperature response to abrupt climate change during the last glacial-interglacial transition (LGIT; c. 16-9 Ka): a case study from Quoyloo Meadow, Orkney. National Scientific Conference „NAO- its essence, causees and consequences” Abstract book. [w:] M. Błaś, K. Migała, H. Ojrzyńska, N. Pilguj (red.), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „NAO – jej istota, przyczyny i konsekwencje" Wrocław, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ISBN: 978-83-62673-64-3, s. 21-22.
    • P. Papiernik, P. Kittel, M. Makohonienko, A. Mroczkowska, D. Okupny, J. Rennwanz, J. Wicha.2018. Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych w rejonie Wietrzychowic w świetle badań interdyscyplinarnych (Polska centralna). [w:] M. Karczewska, M. Karczewski, A. Pluskowski, J. Sobieraj (red.), Archeologia obszarów leśnych = The Archaeology of Woodlands, Uniwersytet w Białymstoku, Białowieża, ISBN: 978-83-942895-8-4, s. 54-56.
    • P. Kittel, A. Mroczkowska, A. Mazurkevich, E. Gauthier, D. Okupny, D. Pawłowski, M. Płóciennik, M. Rzodkiewicz, M. Słowiński, M. Więckowska-Luth. 2018. Warunki środowiskowe funkcjonowania osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja). [w:]A. Cedro, K. Lewczuk (red.) Konferencja naukowa. Polska Geografia Morza "Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich". Książka abstraktów, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Szczeciński, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin, ISBN: 978-83-7867-767-3, s. 105-106.
    • P. Kittel, E. Dolbunova, E. Gauthier, A. Mazurkevich, A. Mroczkowska, D. Okupny, M. Płóciennik, D. Pawłowski, M. Rzodkiewicz, M. Słowiński, M. Więckowska-Luth. 2018. Paleoenviromental situation of the mesolithic and neolithic settlement in Serteya (western Russia). [w:] D.A. Subetto, T.S.Shelekhova, Z.I.Slukovskii, O.A. Druzhinina (red.), ”Lateglacial-Interglacial transition: glaciotectonic, seismoactivity, catastrphic hydrographic and landscape changes”, INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion, International Scientific Conference and School for Young Scientists. Excursion guide and Abstracts, Karelian Research Centre of Russian Academy of Science, Petrozavodsk, Wyd. Издательский дом ПИН, Sank Petersburg, ISBN 978-5-904704-69-8, s. 75.
    • A. Mroczkowska, P. Kittel, E. Dolbunova, E. Gauthier, A. Mazurkevich, D. Okupny, M. Płóciennik, D. Pawłowski, M. Rzodkiewicz, M. Wieckowska-Lüth. 2018. Hydrological regime and ecological character of the Great Serteya Post-lake Basin based on the multi-proxy research conducted at the Serteya II site (Western Russia). [w:] 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR). Book of abstracts, Katedra zoologii bezkręgowców i hydrologii, Łódź, s. 137.
    • V. Berlajolli, M. Płóciennik, A. Mroczkowska, O. Antczak-Orlewska, V. Pešić. 2018. Macroinvertebrates in small rheocrene springs – sampling and diversity indexing. [w:] 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR), Book of abstracts. Łódź, Poland. s. 86.
    • D. Łuców, M. Lamentowicz, P. Kołaczek, Ch. Lane, E. Łokas, A. Mroczkowska, S. Słowińska, R. Tjallingii, S. Tyszkowski, M. Słowiński. 2018. Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by a tornado compared to the past anthropogenic deforestations. [w:] 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9): Recent Advances and Future Research Priorities, Microbiology Society, Belfas, s. 23.
    • A. Mroczkowska, P. Kittel, E. Dolbunova, E. Gauthier, A. Mazurkevich, D. Okupny, M. Płóciennik, D. Pawłowski, M. Rzodkiewicz, M. Wieckowska-Lüth. 2018. The relationship between prehistoric settlements and hydroclimatic changes based on a multi proxy recosntruction from t he Serteya region (Western Russia). [w:] An EGU Galileo Conference, The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability, Gniew, European Geosciences Union.
    • M. Płóciennik, B. Kotrys, T. Luoto, O. Antczak, D. Baradyn, J. Forysiak, A. Jakiel, P. Kittel, A. Mroczkowska, P. Kołaczek, D. Pawłowski, R. Stachowicz-Rybka, R. Szperna, K. Tosik, P. Wyszkowska, S. Brooks. 2018.Variable Chironomid-inferred July temperatures from GS-2-H in Poland. [w:] An EGU Galileo Conference, The anatomy of abrupt climate change : dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability, Gniew.
    • P. Kittel, E. Dolbunova, E. Gauthier, A. Mazurkevich, A.Mroczkowska, D. Okupny, M. Płóciennik, D. Pawłowski, M.Rzodkiewicz, M. Słowiński, M. Wieckowska-Lüth. 2018. Geomorphological and palaeogeographical situation of the Neolithic pile-dwelling settlement in Serteya (Western Russia). [w:] Central European Conference on Geomorphology and Quaternary Sciences Joint Conference of AKG and DEUQUA, University of Giessen, Giessen , s. 28.
   • 2017
    • Agnieszka Mroczkowska, Piotr Kittel, Andrey Mazurkevich, Mateusz Płóciennik. Rozwój regionu Serteji (Wyżyna Smoleńska) w świetle badań paleoekologicznych. XXVII edycja Warsztatów Technik Prezentacji Naukowych OAK 25-29.10.2017, Spała, Polska. s. 26-29
    • Mroczkowska A., Kittel P., Płóciennik M., Mazurkevich A., Dolbunova E., Słowiński M., Gauthier E., 2017. Dolina rzeki Serteyki jako cenne źródło rekonstrukcji paleoekologicznych i archeologicznych. Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców - stan obecny i wyzwania przyszłości” VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy. Kraków, 20-22.10.2017
    • Mroczkowska A., Kittel P., Mazurkevich A., Płóciennik M., 2017. A preliminary paleoenvironmental reconstruction at the late Neolithic Serteya II site based on the subfossil Chironomidae. The X Geosymposium of Young Researchers “Silesia 2017”, Zabrze, 21-23.09.2017, .s 74.
    • Referat: A. Mroczkowska, P. Kittel. 2017. Rekonstrukcja warunków klimatycznych i siedliskowych stanowiska Serteya na podstawie badań paleoekologicznych. Seminarium Młodych Naukowców. Łódź 1.03.2017. Uniwersytet Łódzki.
    • A. Mroczkowska, P. Kittel, M. Płóciennik, M. Słowiński, A. Mazurkevich. 2017. „Rekonstrukcja warunków środowiskowych torfowiska kotłowego w regionie Serteji (Zachodnia Rosja) - wstępne wyniki. III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu – Bioopen. Łódź 11-12.05.2017
    • A. Mroczkowska, É. Gauthier, P. Kittel, A. Mazurkevich, M. Kramkowski, M. Płóciennik, M. Słowiński. 2017. Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w rejonie Serteji (Zachodnia Rosja) na podstawie analiz paleoekologicznych. VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu. „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”. Instytut Botaniki im W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków 6-9.06.2017
    • A. Mroczkowska. 2017. Rekonstrukcje paleoklimatyczne na podstawie analizy subkopalnych Chironomidae na obszarze Szkocji. IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce-Badania i Rozwój. Gdańsk 28.11.2016.
    • A. Mroczkowska, P. Kittel, A. Mazurkevich, M. Płóciennik. Wstępna rekonstrukcja paleośrodowiskowa w rejonie Serteji (Wysoczyzna Smoleńska) na podstawie analizy składu subkopalnych Chironomidae. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, Wawrzkowizna 4-8 września 2017 r.
    • A. Mroczkowska, M. Słowiński, P. Kittel, A. Mazurkevich, K. Błaszczyk, E. Dolbunova, E. Gauthier, B. Kotrys, M. Kramkowski, M. Lamentowicz, D. Łuców, M. Płóciennik. 2017. Ostatnie 1000 lat rozwoju paleoekologicznego torfowiska kotłowego w Serteya’i (zachodnia Rosja). VII Sesja Paleolimnologiczna. Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych. Warszawa 30-31.03.2017. ING PAN w Warszawie
    • A. Mroczkowska, P. Kittel, M. Płóciennik, A. Mazurkevich. 2017. A preliminary paleoenvironmental reconstruction at the late Neolithic Serteya II site based on the subfossil Chironomidae. The 10th Geosymposium for Young Researchers. 21-23.09.2017. „Guido” Mine Zabrze
    • P. Kittel, A. Mazurkevich, K. Błaszczyk, E. Dolbunova, É. Gauthier, B. Kotrys, M. Kramkowski, M. Lamentowicz, D. Łuców, A. Mroczkowska, M. Płóciennik, M. Słowiński. 2017. Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region = П. Киттель, А. Мазуркевич, К. Блащик, Е. Долбунова, Е. Готье, Б. Котрыс, М. Крамковский, М. Ляментович, Д. Луцув, А. Мрочковская, М. Плуценник, М. Словиньский. - Палеоэкологическая история последних 1000 лет торфянико вой котловины в Сертейском регионе. 26-28.04.2017 Санкт-Петербург (ИИМК РАН, МАЭ РАН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ, CГCПУ)
    • П. Киттел, Мазуркевич А., Блащик К., Долбунова Е., Готье Е., Котри Б., Крамковски М., Ламентович М., Лукув Д., Мрочковска А., Плученник M., Словински M. 2017. Исследовательский проект: палеоэкологическая история последних 1000 лет по данным изучения торфяников Сертейской котловины. 20-23.04.2017 Санкт-Петербург (РГПУ, ИВПС РАН, ИО РАН, РГО) Ежегодная международная научно-практическая конференция LXХ Герценовские чтения «География: развитие науки и образования»
    • R. Timma, I. Matthews, A. Palmer, I. Candy, A. Abrook, S. Brooks, D. Mass, A. Milner, A. Mroczkowska, D. Sachse. 2017. Refining the age of early Holocene climatc perturbations using high resolution tephrochronologies: preliminary data from Quoyloo Meadow, Scotland. Open Workshop & Conference Aberystwyth University,6-9th June 2017