mgr Wiktor Piech

Kontakt

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 303
Telefon: (+48) 42 665 59 61
Poczta: piechwiktor@gmail.com

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia
 • paleogeografia
 • geoarcheologia
 • sedymentologia

Przebieg pracy zawodowej

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • List gratulacyjny Rektora UŁ dla najlepszych studentów w roku 2014 i 2015
 • V miejsce w międzynarodowym konkursie łazików marsjańskich University Rover Challenge 2017 w USA wraz z zespołem Raptors z Politechniki Łódzkiej
 • II miejsce w eliminacjach w konkursie doktoranckim Three Minutes Thesis Łódź 2016

Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach zakończonych wydaniem certyfikatu:

 • Konferencje
  • Piech W. Próba rekonstrukcji środowiska otoczenia grodziska w Rękoraju we wczesnym średniowieczu. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”. 4 – 8 września 2017, Wawrzkowiznak/Bełchatowa. s. 114
  • Piech W., Kittel P. Metoda archeowaloryzacji jako narzędzie poznawcze warunków lokalizacji wczesnośredniowiecznego grodziska w Rękoraju. XI Zjazd Geomorfologów Polskich. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby, 13-15 września 2016, Warszawa
  • Piech W., Kittel P., Mazurkevich A., Pavlovskaia E., Kazakov E., Teltevskaya Y. Błaszczyk K., Kotrys B. Wstępne analizy geomorfologiczne w badaniach nad rozwojem parowów w dolinie rzeki Sertejka na Pojezierzu Witebskim (Zach. Rosja). VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy. Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców – stan obecny i wyzwania przyszłości. 20 -22 październik 2017, Kraków
  • Piech W., 2017. Położenie grodzisk wczesnośredniowiecznych w Centralnej Polsce na tle rzeźby terenu i budowy geologicznej. XXVII edycja Warsztatów Technik Prezentacji Naukowych OAK 25-29.10.2017, Spała, Polska, s. 12
  • Piech W. Badania nad rozwojem paleogeograficznym rozcięć erozyjnych na zboczach doliny rzeki Serteyka na Wysoczyźnie Smoleńskiej. Seminarium Młodych Naukowców UŁ. 1 marca 2017, Łódź
  • Piech W. Położenie fizycznogeograficzne grodziska wczesnośredniowiecznego w Rękoraju, gmina Moszczenica. IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce-Badania i Rozwój. 28 listopada.2016, Gdańsk
 • Warsztaty
  • Warsztaty Sedymentologii i Geomorfologii Glacjalnej – Borucino 2017
  • Międzynarodowa Ekspedycja Państwowego Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu w roku 2017
  • Szkolenie z zakresu sztuki prezentacji prac naukowych 3MT, 5-6.11.2016

Prowadzone zajęcia

Kierunek: geografia

 • Studia I stopnia - licencjackie:
  • ćwiczenia z podstaw kartografii i topografii (2017)

Praca na rzecz popularyzacji nauki

 • XVII Festiwal Nauki Techniki i Sztuki. Piknik Naukowy - organizacja stanowiska WNG UŁ pt. „Tajemnice świata”
 • Współorganizowanie Światowego Dnia Meteorologii na Wydziale Nauk Geograficznych w roku 2015, 2016 i 2017
 • Wykład: „Jak zrekonstruować środowisko sprzed kilku tysięcy lat? Badania sedymentologiczne” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17.05.2017
 • Współprowadzenie wykładu: „Mars – tak daleko a tak blisko, czyli o badaniach na odległość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 17.05.2017

Wybrane publikacje

 • Publikacje dostępne on-line
 • 2017
  • Piech W., 2017. Zapis antropopresji pradziejowej w deluwiach w regionie łódzkim. [W:] M. Panfil (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część II. Wydawca Młodzi Naukowcy, Poznań 2017, s. 111-117