Prace licencjackie zrealizowane w Katedrze

Tytuł pracy Autor Promotor
2010
Monografia doliny środkowej Luciąży A. Pasak J. Forysiak
Monografia geograficzna doliny rzeki Piasecznicy M. Remlein J. Petera-Zganiacz
Środowisko geograficzne doliny dolnej Moszczenicy J. Urbańska J. Forysiak
Środowisko geograficzne obszaru położonego w strefie wysadu solnego Rogóźno M. Przydział J. Petera-Zganiacz
Środowisko geograficzne osadniczych punktów pradziejowych na obszarze arkusz Tuszyn SMGP A. Stańczyk P. Kittel
Środowisko geograficzne południowo-zachodniej części poziomu katarzynowskiego A. Poczyczyński J. Petera-Zganiacz
Środowisko geograficzne punktów osadniczych kultury przeworskiej w dolinie Rawki M. Pawlak P. Kittel
Walory środowiska przyrodniczego rezerwatu Dąbrowa Grotnicka M. Sawicka J. Petera-Zganiacz
2006
Antropogeniczne przekształcenia środowiska naturalnego w dorzeczu Sokołówki M. Kowalczyk J. Petera
Przyroda międzyrzecza Teleszyny i Warty Z. Wdzięczna J. Petera
Równina Woli Mąkolskiej – środowisko geograficzne K. Szekalska J. Petera
Środowisko geograficzne doliny dolnej Ochni i jej najbliższego sąsiedztwa D. Lach J. Petera
Środowisko geograficzne międzyrzecza Warty, Widawki i Grabi B. Augustyniak J. Petera
Środowisko geograficzne Morza Kaspijskiego R. Gruszczyński J. Petera
Środowisko geograficzne pola wydmowego między Tuszynem a Hutą Dłutowską J. Zając J. Petera
Środowisko geograficzne rynny Warta-Gopło na odcinku Jeziora Mikorzyńskiego M. Witkowska J. Petera
Środowisko geograficzne zlewni Strugi Dobieszkowskiej S. Wierak J. Petera
Środowisko naturalne i przekształcenia antropogeniczne terenów leśnych na północ od Szczercowa A. Malicka J. Petera
2004
Monografia geograficzna dorzecza górnej Lindy K. Gazewski K. Turkowska
Monografia geograficzna okolic jeziora Rydwan R. Jakiel K. Turkowska
Przyczyny i konsekwencje rozwoju pól wydmowych w okolicach Tuszyna M. Kaczorowska K. Turkowska
Środowisko naturalne okolic Gutkowic Ł. Makowski K. Turkowska