dr hab. Ewa Świerczewska-Gładysz, prof. UŁ

Kontakt

90-139 Łódź, Narutowicza 88
pokój 302 – sekretariat
Telefon: (+48) 42 665-59-60, fax: 42 66-59-61
Poczta: czwart@geo.uni.lodz.pl
pokój 144 – gabinet
Telefon: (+48) 42 665-59-20
Poczta: ewa.swierczewska@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe

profesor UŁ ()
 • doktor habilitowany w zakresie paleontologii ()
  adiunkt w Uniwersytecie Łódzkim
 • doktor geologii, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski()
  asystent w Zakładzie Geologii ()
 • magister geologii ()
 • Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

  Nagrody i odznaczenia

  Udział w projektach badawczych

  Badania własne UŁ; kierownik tematów:

  Prowadzone zajęcia

  Kierunek: geografia

  • Studia I stopnia – licencjackie:
   • Studia II stopnia – magisterskie:
    • Studia III stopnia - doktoranckie:

   Wybrane publikacje

   Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych