mgr Dzmitry Tsvirka

Kontakt

Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 303
Telefon: (+48) 42 665 59 61
Poczta: d.brzozowicz@wp.pl

Zainteresowania badawcze

 • Geomorfologia czwartorzędu
 • Paleogeografia
 • Palinologia
 • Rozwój i funkcjonowanie zagłębień krasu zakrytego

Przebieg pracy zawodowej

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze – członek (2017)

Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach zakończonych wydaniem certyfikatu:

 • Konferencje
  • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy „Geografia i Gospodarka Przestrzenna w badaniach Młodych Naukowców - stan obecny i wyzwania przyszłości”, Kraków, 20 - 22 października 2017
  • XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Stratygrafia Plejstocenu Polski „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 4 - 8 września 2017
  • VIII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu”, Kraków, 6 - 9 czerwca 2017
  • VIII Sesja Paleolimnologiczna „Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych”, Warszawa, 30 - 31 marca 2017
  • IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa Młodzi Naukowcy w Polsce „Badania i Rozwój”, Gdańsk, 27 - 28 listopada 2016
 • Warsztaty
  • XXVIII Warsztaty prezentacyjne OAK, Spała, 25 - 29 października 2017
  • Szkoła Sedymentologii i Geomorfologii Glacjalnej, Borucino, 26 – 30 czerwca 2017
  • Workshop Non-Pollen Palynomorphs, Warszawa, 30 -31 marca 2017

Prowadzone zajęcia

Kierunek: geografia

 • Studia I stopnia - licencjackie:
 • Ćwiczenia terenowe z topografii (2017)

Wybrane publikacje

 • Publikacje dostępne on-line
 • 2017
  • Brzozowicz D., 2017. Charakterystyka wybranych elementów środowiska przyrodniczego zlewni Rakówki na Wysoczyźnie Bełchatowskiej. [W:] M. Panfil (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze (II). Młodzi Naukowcy, Poznań: 14-20.
 • 2016
  • Brzozowicz D., Forysiak J., 2016. Warunki funkcjonowania i rozwój torfowiska w zagłębieniu krasowym w okolicach Paradyża. Acta Geographica Lodziensia, 105: 69-79.
  • Brzozowicz D., 2016. Stadia rozwoju zapadlisk krasowych w Daleszewicach koło Paradyża. Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Łódzkiego