dr hab. Joanna Petera-Zganiacz, prof. UŁ

Kontakt

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
pokój 308
Telefon: (+48) 42 66 55 972
Poczta: joanna.petera@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

 • geomorfologia, ze szczególnym uwzględnieniem geomorfologii peryglacjalnej i fluwialnej
 • paleogeografia i paleoekologia młodszego czwartorzędu

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie naukowe

 • profesor nadzwyczajny UŁ (od 2016) Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
 • doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii – geografii fizycznej
 • adiunkt (od 2001) Katedra Badań Czwartorzędu,Wydział Nauk Geograficznycyh Uniwersytet Łódzki
  doktor nauk o Ziemi (2001), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki
 • asystent (1999-2001) Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
 • doktorant (1995-1999), Katedra Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Łódzki
  magister geografii (1995), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łódzki

Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

Wyróżnienia, nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Rektora UŁ, zespołowa I stopnia za cykl publikacji dotyczących warunków paleogeograficznych funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Łódź, 14 października 2016)
 • Nagroda Rektora UŁ, indywidualna III stopnia za cykl publikacji dotyczących procesów i zdarzeń kształtujących środowisko przyrodnicze centralnej Polski podczas schyłku ostatniego zlodowacenia (Łódź, 14 października 2013)
 • Nagroda Rektora UŁ, indywidualna II stopnia za książkę pt. "Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna", ŁTN, Acta Geographica Lodz., nr 83, ss.164 oraz za cykl prac (Łódź, 14 października 2003)
 • Dyplom im. Stefana Kozarskiego, przyznawany przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, za najlepszą pracę doktorską w zakresie geomorfologii historycznej obronioną w roku 2001 pt. "Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna" (Jelenia Góra – Cieplice, 11 września 2002)

Udział w projektach badawczych

Granty zewnętrzne

 • Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie. UMO-2016/21/B/ST10/02451 – kierownik projektu (realizacja w latach 2017-2020)
 • Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kotlina Kolska). Grant N N306 788240 – wykonawca (realizacja w latach 2011-2013)
 • Geneza, wiek oraz warunki sedymentacji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska); grant zespołowy N N306 2840 33 – kierownik projektu (realizacja w latach 2007-2010)

Praca na rzecz popularyzacji nauki

 • XII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi, 16-23 kwietnia 2012:
  • Wykład pt. O czym szumią sosny sprzed 12 000 lat
  • Wystawa fotograficzna pt. Lapońskie impresje
 • VIII Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki; Łódź 21-28 kwietnia 2008:
  • Wystawa fotografii pt. „Kamień – obraz II”
  • Prezentacja fotografii członków Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Fotografów Przyrody
 • VI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki; Łódź 20-26 kwietnia 2006:
  • Wystawa fotografii pt. „Kamień – obraz ?”
 • V Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki; Łódź 18-25 kwietnia 2005
  • Wystawa fotografii pt. „Uroda Ziemi”
   Wykłady:
   • Wykład pt. „Warunki funkcjonowania lasu sprzed 12 000 lat w dolinie Warty” i spotkanie z mieszkańcami gminy Brudzew nt. badań kopalnego lasu w Koźminie; 30 czerwca 2011 r., godz. 19:30-21:00, Koźmin, sala OSP

  Wybrane publikacje

  • Publikacje dostępne on-line
  • Publikacje dostępne on-line (c.d.):
  • 2017
   • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., 2017 – Palaeoenvironmental Proxies for Permafrost Presence During the Younger Dryas, Central Poland. Permafrost & Periglacial Processes, 28; 726-740
   • Lisek M., Petera-Zganiacz J., 2017 – Cechy uziarnienia vistuliańskich aluwiów w dolinie Warty, Kotlina Kolska. Acta Geographica Lodziensia, 106; 225-241
   • Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Twardy J., Dzieduszyńska D., Okupny D., Forysiak J., Rzepecki S., (in press) Environmental conditions as a key factor in the functioning of wells at a settlement from the Roman period of the Iron Age. Quaternary International https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.08.046
   • 2016
    • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2016 – Znaczenie torfowisk dla wnioskowania o reaktywacji zmarzliny w młodszym dryasie. Acta Geographica Lodziensia, 105; 81-91
    • Petera-Zganiacz J., 2016 – Czynniki determinujące zróżnicowanie inwolucji późnovistuliańskich w północno-zachodniej części regionu łódzkiego. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica, 15; 45-54
    • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2016 – Problemy paleogeografii regionu łódzkiego. Relacja z konferencji INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium, 2-8 listopada 2015. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica, 15; 79-85
    • 2015
     • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J., Pawłowski D., Płóciennik M., Lutyńska M., Kittel P., 2015 – Younger Dryas flood events: A case study from the middle Warta River valley (Central Poland). Quaternary International, 386; 55-69
     • Płaza D.K., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D.A., Twardy J., 2015 - Late Palaeolithic settlement pattern in palaeogeographical context of the river valleys in the Koło Basin (Central Poland). Quaternary International, 370; 40-54
     • Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Twardy J., Dzieduszyńska D., Rzepecki S., Okupny D., 2015 - Geomorfologiczne oraz geologiczne uwarunkowania budowy i funkcjonowania studni z okresu wpływów rzymskich na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Kwiatkowie (Kotlina Kolska). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, 46; 211-230
     • 2014
      • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Brooks S.J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Płaza D.K., Płóciennik M., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., 2014 – Environmental influence on forest development and decline in the Warta River Valley (Central Poland) during the Late Weichselian. Quaternary International, 324; 99-114
      • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Roman M., Wachecka-Kotkowska L., 2014 – Glacial-interglacial cycles in Central Poland as reflected in the Łódź University geomorphological scientific achievements. In: Kobojek E., Marszał T. (Eds.) Origin of the relief of Central Pland and its anthropogenic transformation in Łódź University Geographical Research, Łódź University Press, Łódź 2014; 29-56
      • Roman M., Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2014 – Łódź Region and its northen vicinity under Vistulian Glaciatio conditions. Quastiones Geographicae, 33(3); 155-163
      • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Kittel P., Moska P., Adamiec G., 2014 – Optical dating and sedimentary record from the terrace depositional profile of the Warta River (Central Poland). Geochronometria, 41(4); 361-368
      • Fejfer M., Zborowska M., Adamek O., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2014 – Properties and dimensional stability of 12 500-year-old subfossil pine wood. Drewno, 57(193); 81-95
      • Petera-Zganiacz J., Andrzejak K., 2014 – Uwarunkowania rozprzestrzenienia i właściwości serii organicznej zawierającej szczątki lasu z młodszego dryasu w Kotlinie Kolskiej (Determinants of the properties of the organic series containing remains of the Younger Dryas forest). Acta Geographica Lodziensia, 102; 39-51
      • 2013
       • Czubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., Grajoszek M., Wiśniewska M., 2013 – Charakterystyka litologiczno-petrograficzna osadów czwartorzędowych w dolinie Warty (stanowisko Koźmin-Północ). Przegląd Geologiczny, 61(2); 120-126
       • Pawłowski D., Gruszka B., Gallas H., Petera-Zganiacz J., 2013 – Changes in the biota and sediments of glacial Lake Koźmin, Poland, during the late Saalian (Illinoian). J Paleolimnol., 49; 679–696
       • Petera-Zganiacz J., Borówka K.R., Forysiak J., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D., 2013 – Palaeogeographical significance of the Eemian biogenic sediments at the Bór site (Warta River valley, Central Poland). Geological Quarterly, 57(4); 687-700
       • Petera-Zganiacz J., 2013 – Zapis procesów peryglacjalnych i wiek szczelin kontrakcji termicznej w południowo-zachodniej części poziomu katarzynowskiego (Polska środkowa). Acta Geographica Lodziensia, 101; 101-115
       • 2012
        • Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., Krąpiec M., Bijak S., Bronisz K., Zasada M., Płaza D., 2012 – Badania „kopalnego lasu” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, Środkowa Polska). Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 14, zeszyt 1 (30); 238-245.
        • Anderwald D., Petera-Zganiacz J., 2012 – Relikty „kopalnego lasu” w Koźminie. Fotoreportaż. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 14, zeszyt 1 (30); 280-288.
        • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2012 – Paleogeograficzne elementy rozwoju doliny Warty w Kotlinie Kolskiej w świetle badań w stanowisku „Koźmin Las”. Acta Geographica Lodziensia, 100; 35-49.
        • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2012 – Geologic position of the younger dryas subfossil forest in the Warta River valley, central Poland. Bulletin of the Geological Society of Finland, 84 (Special Issue 1); 69-79.
        • Kołaczek P., Karpińska-Kołaczek M., Petera-Zganiacz J.. 2012 – Vegetation patterns under climate changes in the Eemian and Early Weichselian in central Europe inferred from a palynological sequence from Ustków (Central Poland). Quaternary International, 268; 9-20.
        • Petera-Zganiacz J., Forysiak J., 2012 – Historia rozwoju doliny Warty w basenie uniejowskim.Biuletyn Uniejowski, 1; 23-41.
        • 2011
         • Petera-Zganiacz J., 2011 – Changes in the development of frost wedges in the middle Warta valley deposits (Central Poland). Geologija, 53 (1) (73), 15-20.
         • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Krąpiec M., 2011 – The age of the subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley (central Poland) based on 14C dating. Geochronometria 38(4); 334-340.
         • 2010
          • Czubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., 2010 – Lithologic and petrographic features of tills in the Koźmin region and their value for stratigraphical interpretation of the deposits of the Koźmin glacial lake, central Poland. Geologija, 52 (1-4); 1-8.
          • 2008
           • Petera-Zganiacz J., 2008 Wiek i sposób wykształcenia struktur peryglacjalnych w dolinie dużej rzeki na przykładzie stanowiska Koźmin w dolinie Warty. Landform Analysis, 9, 167-170.
          • 2007
           • Petera-Zganiacz J., 2007 – Stratygrafia osadów vistuliańskich a młodoczwartorzędowa aktywność tektoniczna w okolicach Koźmina. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 16, 103-116.
           • Petera-Zganiacz J., 2007 – Osady rzeki plenivistuliańskiej w Koźminie. Acta Geographica Lodziensia, 93, 43-56.
           • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., 2007 – Wymowa paleogeograficzna horyzontu kopalnych pni w osadach późnego vistulianu. Acta Geographica Lodziensia, 93, 57-66.
          • 2004
           • Turkowska K., Forysiak. J., Petera J., Miotk-Szpiganowicz G., 2004 – A Warta River system during the Younger Dryas in the Koło Basin (Middle Poland). Questiones Geographicae, 23, 83-107
           • Petera J., Forysiak J., 2004 - Holoceńska ewolucja systemu wielokorytowego Warty w okolicach Koźmina. Acta Geographica Lodziensia, 88, 27-40
          • 2003
           • Petera J., Forysiak J., 2004 – The Last ice sheet extent in Central Poland. Geological Quarterly, 47(4), 574-578.
          • 2002
           • Petera J., 2002 – Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim i ich wymowa paleogeograficzna. Acta Geographica Lodziensia, 83, 1-164.
          • 2000
           • Turkowska K., Petera J., Forysiak J., Miotk–Szpiganowicz G., 2000 – Morfogeneza powierzchni Kotliny Kolskiej w okolicach Koźmina. Acta Geographica Lodziensia, 78, 89-134.
          • 1999
           • Forysiak J., Miotk–Szpiganowicz G., Petera J., 1999 – Geologic setting and palynologic examination of the Vistulian sediments at Koźmin near Turek, Central Poland. Geological Quarterly, 43(1), 85-97.
          • 1996
           • Petera J., 1996 – Przykłady struktur glacitektonicznych w Celestynowie koło Łodzi. Acta Geographica Lodziensia, 72, 105-151.

          Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych

          • 2017
           • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2017 – Small-scale geologic and morphogenetic evidence of the Lateglacial coolings. (w:) Sarala P., Johansson P. (red.) From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20-25 August 2017, Excursion guide and Abstracts. Geological Survey of Finland Rovaniemi; 98-99
           • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., 2017 – Morphogenetic processes as determinants of vegetation patterns under impact of the Younger Dryas global climatic changes – main objectives of the research project. (w:) Sarala P., Johansson P. (red.) From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20-25 August 2017, Excursion guide and Abstracts. Geological Survey of Finland Rovaniemi; 136-137
           • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Milecka K., Obremska M., Okupny D., Słowiński M., Twardy J., 2017 – Procesy morfogenetyczne jako determinanty zbiorowisk roślinnych w dobie globalnych zmian klimatycznych w młodszym dryasie – założenia projektu. (w:) Nalepka D., Stachowicz-Rybka R. (red.) Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu. VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Kraków, 6–9 czerwca 2017. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk; 10-11
           • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Roman M., 2017 – Zapis środowiska glacjalnego i peryglacjalnego w osadach vistuliańskich w regionie łódzkim. (w:) Twardy J. (red.) Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Wawrzkowizna k/Bełchatowa 4-8 września 2017 r. Katedra Geomorfologii i Paleogeografii, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki; 96
           • 2016
            • Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Dzieduszyńska D., Forysiak J., Twardy J., Rzepecki S., Okupny D., 2016 – Palaeogeographical properties conditioning the construction and utilization of wells from the Roman Period in the Kwiatków site [w:] INQUA Peribaltic Working Group Meeting 2016 “Quaternary Geology of North-Central Poland: from the Baltic coast to the LGM limit". Conference Book, Gdańsk, Faculty of Oceanography and Geography University of Gdańsk 2016; 24
            • 2015
             • Kittel P., Krapiec M., Petera-Zganiacz J., Piotrowska M., Rzepecki S., Schellner E., Twardy J., 2015 – The record of catastrophic flood in the Roman period in Koło Basin (Central Poland). [w:] Gradualism vs Catastrophism in Landscape evolution. International Association of Geomorphologists (IAG). Regional conference (red. Baryshnikov G., Panin A.); Publishing house of Altai State University, Barnaual, 2015; 47-50
             • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2015 – Dynamics of the Younger Dryas vegetation changes in Central Poland. [w:] INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium “Quaternary Geology and Modern Questions”; Utrecht - Assen - Utrecht, 2015; 60-61
             • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., Roman M., 2015 - Last Glacial stage as reflected in sedimentary successions of the Łódź Region (Central Poland). [w:] INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium “Quaternary Geology and Modern Questions”; Utrecht - Assen - Utrecht, 2015; 62
             • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., 2015 – Younger Dryas periglacial structures. [w:] INQUA Peribaltic 2015 Working group meeting & International field symposium “Quaternary Geology and Modern Questions”; Utrecht - Assen - Utrecht, 2015; 19-20
             • Dzieduszyńska D., Kittel P., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2015 – Kwiatków site: mid-Warta River valley evolution. [w:] Evolution of river valleys in Central Europe. FLAG Fluvial Archives Group Biennial Meeting. Field Guide; Kielce, Polish Association for Environmental Archaeology Institute of Geography of the Jan Kochanowski University in Kielce 2016; 30-35
             • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2015 – Dynamika zmian roślinności w Polsce Środkowej w młodszym dryasie. [w:] Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (red. Dzieduszyńska D., Roman M.), Łódź, 2015; 18-19
             • Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Korzeń K., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., Dzieduszyńska D., 2015 – Stanowisko Koźmin Las. Obraz palinologiczny i makroszczątkowy osadów zawierających pozostałości kopalnego lasu z młodszego dryasu. [w:] Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu (red. Dzieduszyńska D., Roman M.), Łódź, 2015; 90-95
             • 2014
              • Jankowski M., Budek A., Petera-Zganiacz J., Kittel P., Dzieduszyńska D., Twardy J., 2014 – Site Koźmin-Las. Paleosol sequence and remnants of the Weichselian Late Glacial forest in alluvial sediments of the Koło Basin. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), Paleopedological record of postglacial soil and landscape evolution. Guidebook for field sessions. Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland, 1-6 september 2014; 30-33
              • Petera-Zganiacz J., Forysiak J., 2014 – Wpływ procesów peryglacjalnych na cechy obróbki ziaren kwarcu (na przykładach z regionu łódzkiego). X Zjazd Geomorfologów Polskich, Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość. Streszczenia. Toruń, 16-19 września 2014; 86-87
              • Twardy J., Rzepecki S., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., 2014 – Warunki budowy i funkcjonowania studni z okresu wpływów rzymskich na wielokulturowym stanowisku archeologicznym w Kwiakowie, st. 1, gmina Brudzew (Kotlina Kolska). VII Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Naturalne i archeologiczno-historyczne uwarunkowania osadnictwa średniowiecznego. Łódź-Łęczyca, 22-25 września 2014; 105-108
              • Majecka A., Okupny D., Borówka R.K., Tomkowiak J., Fortuniak A., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., Słowiński M., Krajewska I., 2014 – Osady kopalnego starorzecza Warty z późnego vistulianu w odkrywce Koźmin-Głowy (Kotlina Kolska) w świetle wstępnych analiz paleoekologicznych. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. Augustów, 1-5 września 2014; 68-69
              • 2013
               • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Adamiec G., Moska P., 2013 – Results of isotope age determination of the mineral and organic deposits (sequence) of the river Warta (Central Poland). Materiały: 11thInternational Conference “Methods of Absolute Chronology”. 15-18 May 2013, Podlesice, Poland; 104
               • Jankowski M., Budek A., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J., 2013 – Paleopedological interpretation of the soil sequence and buried forest remains at the Koźmin Las site in Central Poland. [in:] M.A. Bronnikova, S.A. Sycheva, A.O. Makeev (Eds.), "Paleosols, pedosediments and landscape morphology as environmental archives" Materials of the XIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), Kursk, Russia August 10 –15, 2013, Moscow, Kursk, 2013; 27
               • Płaza D.K., Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Twardy J. 2013 – Late Palaeolithic settlement on the background of palaeogeography of the Warta river valley in the Koło Basin. (in:) T. Kalicki, J. Krupa (Eds.). Abstract book and field guide “Geoarchaeology of river valleys”, 13-15 May 2013, Kielce-Suchedniów (Poland), Kielce; 102-106
               • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2013 – Palaeolandscape of the Younger Dryas in Central Poland. Palaeolanscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25-30 2013 Vilnus-Trakai, Lithuania; 32-33
               • Petera-Zganiacz J., 2013 – Aspects of the palaeogeography of the Central Poland during MIS 3. Palaeolanscapes from Saalian to Weichselian South Eastern Lithuania. Abstracts of International Field Symposium, June 25-30 2013 Vilnus-Trakai, Lithuania; 74
               • Okupny D., Borówka R.K., Dzieduszyńska D., Fortuniak A., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Tomkowiak J., Twardy J., 2013 – Skład chemiczny osadów organicznych ze stanowiska Koźmin-Las (Kotlina Kolska). Poster na XII Konferencję „Analityka w Służbie Hydrogeologii, Geologii i Ochrony Środowiska”, 6-7 czerwca 201, PIG-PIB, Kom. Chemii Analit. PAN, Warszaw
               • 2012
                • Petera-Zganiacz J., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Kittel P., Płaza D., Twardy J., Zasada M., 2012 – Badania kopalnego lasu ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). (w:) S. Bijak (red.) Streszczenia referatów i posterów. Materiały I Konferencji Dendrochronologów Polskich, Rogów, 10-12 lutego 2012. Samodzielny Zakład Dendrometrii i Nauk o Produkcyjności Lasu, Wydział Leśny, SGGW w Warszawie, Warszawa; 27.
                • Dzieduszyńska D., Kittel P., Korzeń K., Krąpiec M., Okupny D., Pawłowski D., Petera-Zganiacz J., Stachowicz-Rybka R., Twardy J., 2012 – Stanowisko 1. Koźmin Las. Rozwój rzeźby doliny Warty a czynniki warunkujące funkcjonowanie i zanik ekosystemu leśnego w późnym vistulianie. (w:) Dzieduszyńska D., Roman M. (red.), Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej, Uniejów, 13-15 czerwca 2012 r., 97-104.
                • Kittel P., Dzieduszynska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Krapiec M., Bujak Sz., Bronisz K., Zasada M., Plaza D., 2012 – Research of fossil forest from the Weichselian decline in the Warta River valley (Central Poland). (w:) Bronikova M., Panin A. (eds.), Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism. Interantional conference held in Moscow-Smolensk, Russia, 20-24 August 2012, Extended abstracts. Moscow-Smolensk. “Universum”; 143-145.
                • Dzieduszyńska D., Kittel P., Petera-Zganiacz J., Korzeń K., Krąpiec M., Pawłowski D., Twardy J. 2012 – Palaeogeography of the Warta river valley (Central Poland) of the Late Weichselian. (w:) Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Workshop, Saint-Petersburg, SPbSU, 9-17 September 2012, Saint-Petersburg; 418-420.
                • Kuznetsov V., Maksimov F., Nikitin M., Laukhin S., Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2012 – New possibilities for the 230TH/U method in dating buried travertine and wood., (w:) Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Workshop, Saint-Petersburg, SPbSU, 9-17 September 2012, Saint-Petersburg; 437-439.
                • Petera-Zganiacz J., 2012 – Periglacial phenomena in the edge zone of Łódź Plateau and its palaeogeographical significance (Central Poland. (w:) Zhirov A., Kuznetsov V., Subetto D., Thiede J. (eds.), “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”: Proceedings of the Join Conference “Geomorphology and Quaternary Paleogeography of Polar Regions”, Symposium “Leopoldina” and the INQUA Peribaltic Working Group Workshop, Saint-Petersburg, SPbSU, 9-17 September 2012, Saint-Petersburg; 454-455.
                • 2011
                 • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2011 – The Younger Dryas subfossil forest (Central Poland). (w:) Johansson P., Pekka Lunkka J., Sarala P. (ed.) INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion - Late Pleistocene Glacigenic Deposits from the Central Part of the Scandinavian Ice Sheet to Younger Dryas end Moraine Zone, Rovaniemi, Finland 12-17 June 2011; 90-91.
                 • Kołaczek P., Petera-Zganiacz J., 2011 – Eemska i wczesnovistuliańska sukcesja pyłkowa w Ustkowie (Wysoczyzna Turecka, Środkowa Polska) – nowe spojrzenie, nowe perspektywy. (w:) P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011; 21-22.
                 • Kittel P., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Płaza D., Twardy J., Zasada M., 2011 – Projekt badań kopalnego lasu z okresu późnego vistulianu na stanowisku Koźmin (Kotlina Kolska, środkowa Polska. (w:) P. Hulisz, M.T. Karasiewicz, A.M. Noryśkiewicz (red.), V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu nt. „Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i czasach historycznych”. Górzno, 13-17 czerwca 2011; 63.
                 • Petera-Zganiacz J., Bijak S., Dzieduszyńska D., Kittel P., Krąpiec M., Płaza D., Twardy J., Zasada M., 2011 – Warunki funkcjonowania i zaniku późnovistuliańskiego torfowiska w dolinie Warty (stanowisko Koźmin, Kotlina Kolska. (w:) Torfowiska w krajobrazie przekształconym – funkcjonowanie i ochrona. Warsztaty naukowe, Wawrzkowizna, 1-3 czerwca 2011; 82.
                 • Kittel P., Bijak S., Dzieduszyńska D., Krąpiec M., Petera-Zganiacz J., Płaza D., Twardy J., Zasada M., 2011 – Wstępne wyniki badań nad późnovistuliańskim kopalnym lasem w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). (w:) M. Mazurek, M. Ewertowski (red.), IX Zjazd Geomorfologów Polskich nt. „Georóżnorodność rzeźby Polski”. Poznań, 20-22.09.2011; 82.
                 • 2010
                  • Dzieduszyńska D., Petera-Zganiacz J., 2010 – Subfossil trunk horizon in deposits of the Warta River valley based on 14C dating (Middle Poland). Materiały: 10thInternational Conference “Methods of Absolute Chronology”. 22-25 kwietnia 2010, Gliwice, Poland; 80.
                  • Petera-Zganiacz J., Adamiec G., 2010 – The age of the Warta river valley deposits based on 14C, TL, OSL dating methods (Kotlina Kolska, Middle Poland). Materiały: 10thInternational Conference “Methods of Absolute Chronology”. 22-25 kwietnia 2010, Gliwice, Poland; 112.
                  • Petera-Zganiacz J., Olszak I., 2010 – Chronostratigraphy of sediments of the Koźmin glacial lake (Central Poland). Materiały: 10thInternational Conference “Methods of Absolute Chronology”. 22-25 kwietnia 2010, Gliwice, Poland; 113.
                  • Petera-Zganiacz J., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D., Forysiak J., 2010 – Stanowisko interglacjału emskiego w środkowym odcinku doliny Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska). (w:) L. Marks, K. Pochocka-Szwarc (red.) – Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. XVII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski. Jeziorowskie, 6-10 września 2010; 139-140.
                  • Petera-Zganiacz J., Czubla P., Gruszka B., Forysiak J., Miotk-Szpiganowicz G., Olszak I., Pawłowski D., 2010 – The Koźmin glacial lake – its origin, age, deposits and palaeoecology. 12th Annual Conference of the INQUA PeriBaltic Working Group “Ice, water, humans – Quaternary landscape evolution in the PeriBaltic region, Greifswald, 13-17.09.2010, s. 141-142.
                  • 2009
                   • Petera-Zganiacz J., Forysiak J., Gruszka B., Miotk-Szpiganowicz G., Pawłowski D., 2009 – Warunki depozycji osadów w zastoisku koźmińskim (Kotlina Kolska, środkowa Polska) – doniesienie wstępne. XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu, Zimna Woda k. Łukowa, 31 sierpnia – 4 września 2009; 82-85.
                   • Czubla P., Olszak I., Petera-Zganiacz J., 2009 – Wiek osadów zastoiska koźmińskiego w świetle datowań TL i OSL na tle stratygrafii czwartorzędu regionu (Kotlina Kolska, środkowa Polska). XVI Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu, Zimna Woda k. Łukowa, 31 sierpnia – 4 września 2009; 110-111.
                  • 2008
                   • Czubla P., Forysiak J., Petera-Zganiacz J., 2008 – Strefa brzeżna zastoiska koźmińskiego w świetle badań litostratygraficznych (odkrywka Koźmin, Kotlina Kolska). XV Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski” nt. "Plejstocen Tatr i Podhala – zlodowacenia tatrzańskie". Zakopane, 1-5 września 2008. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, s. 29-30. Petera-Zganiacz J., Forysiak J., 2008 – Cechy litologiczne osadów zastoiska koźmińskiego (Kotlina Kolska). V Seminarium nt. "Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych". Poznań, 20–21.11.2008 r.; s. 89.
                  • 2007
                   • Petera-Zganiacz J., 2007 – Paleogeografia środkowego vistulianu zapisana w osadach udokumentowanych w dolinie Warty (odkrywka Koźmin, KWB Adamów, Kotlina Kolska). XIV Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski" nt. „Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia”. Ciechocinek, 3-7 września 2007. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, s. 115-116.
                  • 2006
                   • Dzieduszyńska D., Papiernik P., Petera J., 2006 – Osadnictwo w środowisku naturalnym młodszego dryasu w środkowej Polsce. II Sympozjum Archeologii Środowiskowej nt. "Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa". Łódź, 27-29 września 2006, s. 91-92.
                   • Petera J., 2006 – Problem pozycji stratygraficznej zastoiska koźmińskiego (Kotlina Kolska, Polska Środkowa). XIII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” nt. "Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża". Maróz, 4-8 września 2006, Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, s. 123-124.
                   • Petera J., 2006 – Pozycja hipsometryczna osadów środkowego vistulianu w dolinie Warty. IV Świętokrzyskie spotkania geologiczno-geomorfologiczne nt. "Regionalne aspekty funkcjonowania systemów dolinnych". „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem, 11-13 maja 2006, s. 62-65.
                  • 2002
                   • Turkowska K., Petera J., Forysiak J., 2002 – Środkowa Warta w młodszym dryasie jako przykład rzeki wielokorytowej. VI Zjazd Geomorfologów Polskich nt. "Środowiska górskie – ewolucja rzeźby". Jelenia Góra, 11-14 września 2002, s.127-128.
                   • Petera J., Forysiak J., 2002 – Stanowisko Koźmin-kopalnia. Późnovistuliański i holoceński system wielokorytowy w dolinie Warty w okolicach Koźmina. Konferencja nt. "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź–Uniejów, 25-27 września 2002, s.47-56.
                   • Forysiak J., Petera J., 2002 – Stanowisko Koźmin-Wieś. Przekształcenia antropogeniczne systemu wielokorytowego w dolinie Warty.Konferencja nt. "Transformacja systemów fluwialnych i stokowych w późnym vistulianie i holocenie". Łódź-Uniejów, 25-27 września 2002, s. 58-61.
                  • 2001
                   • Forysiak J., Petera J., 2001 – Osady zlodowacenia wisły w Kotlinie Kolskiej a maksymalny zasięg lądolodu stadiału głównego. VIII Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski" nt. „Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny”. Jarnołtówek, 3-7 września 2001, Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dolnośląski, s. 70-71.
                  • 1999
                   • Petera J., Forysiak J., 1999 – Excursion II. The Koźmin site. Łódź Periglacial Symposium "Periglacial Environments: Past, Present and Future". Łódź, 27-30 września 1999, s. 59-74.
                  • 1998
                   • Petera J., 1998 – Struktury peryglacjalne w vistuliańskich osadach fluwialnych w Koźminie koło Turku. Seminarium nt. "Rola plejstoceńskich procesów peryglacjalnych w modelowaniu rzeźby Polski". Łódź, 7-8 grudnia 1998, s. 49
                   • Forysiak J., Petera J., Miotk–Szpiganowicz G., 1998 – Neoplejstoceńskie osady okolic Turku. V Konferencja „Stratygrafia plejstocenu Polski” nt. „Nowe jednostki stratygraficzne Pojezierza Mazurskiego”. Iznota, 1-4 września 1998, s. 78.