dr hab. Maciej Ziułkiewicz, prof. UŁ

Kontakt

90-139 Łódź, Narutowicza 88
pokój 302 – sekretariat
Telefon: (+48) 42 665-59-60, fax: 42 66-59-61
Poczta: czwart@geo.uni.lodz.pl
pokój 145 – gabinet
Telefon: (+48) 42 665-59-17
Poczta: maciej.ziulkiewicz@geo.uni.lodz.pl

Zainteresowania badawcze

Przebieg pracy zawodowej i uzyskane stopnie oraz tytuły naukowe

profesor UŁ ()
 • doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej ()
  adiunkt w Uniwersytecie Łódzkim
 • doktor nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi ()
  asystent w Zakładzie Geologii ()
 • magister geografii ()
 • Członkostwo w stowarzyszeniach i pełnione funkcje

  Nagrody i odznaczenia

  Udział w projektach badawczych

  Badania własne UŁ; kierownik tematów:

  Prowadzone zajęcia

  Kierunek: geografia

  • Studia I stopnia – licencjackie:
   • Studia II stopnia – magisterskie:
    • Studia III stopnia - doktoranckie:

   Wybrane publikacje

   Publikacje w przewodnikach terenowych i wydawnictwach konferencyjnych